dimarts, 19 de juny de 2012

"We are reporters" a l'escola Ramón y Cajal (Skype videoconference)


Els alumnes de Cicle Superior de l'ESC Ramon y Cajal treballant en grup el.laboraren un guió per entrevistar una exalumna del centre escolar, que actualment treballa en un hospital londinenc. L'entrevista es fa amb una videoconferència per SKYPE. 
També s'ha elaborat un mural virtual ("glogster") on hi ha els documents utilitzats, el vídeo de la vídeo-conferència...Coordinadores: Ester López, Yolanda Acedo i Magdalena Martí
Curs acadèmic: 2011-2012
Nivell: 5è
Àmbit d'implicació: nivell i cicle
Competències: Comunicativa Lingüística i Audiovisual, Tractament de la Informació i competència digital, Aprendre a aprendre, Autonomia i Iniciativa personal
Àrea: anglès
 
http://experiencies-se-terrassa.blogspot.com.es/search?updated-max=2013-03-14T09:40:00-07:00&max-results=8&start=16&by-date=false


Objectius
  • Importància del treball cooperatiu, l’ús de les noves tecnologies, l’ús de la llengua anglesa en situacions quotidianes amb un perquè. 
  • Valorar l’aprenentatge de la llengua anglesa com a eina per comunicar-se, per treballar, per divertir-se, ... S’espera que els infants entenguin i reaccionin de forma verbal i no verbal davant del llenguatge (resposta oral voluntària). És molt important l’establiment d’actituds positives envers la llengua anglesa i de les pautes de treball necessàries per portar a terme les diferents activitats.
  • Participar en converses de grup, pensar, expressar-se i comunicar-se oralment a l'hora d'exposar les seves idees
  • Mostrar interès per les aportacions dels altres i respectar-los el torn de paraula
  • Buscar i seleccionar informació sobre Londres i sobre l'ofici d'infermera amb els que farem la video conferència
  • Gaudir d'una sessió de vídeo-conferència
  • participar en el treball cooperatiu amb el grup per argumentar i consensuar
  • Avaluar la tasca de cadascú i la dels altres
  • Utilitzar els instruments TIC adequats (cercadors, processador de text, editor gràfic, eines del la web 2.0, vídeo i càmera digital)
S'ha elaborat un glogster (mural virtual) on hi trobareu els documents utilitzats, el vídeo de la vídeo-conferència...

L’activitat està pensada com a clausura del segon trimestre per alumnes de Cicle Superior de Primària. Els alumnes treballaran en grup i el.laboraran un guió per entrevistar una exalumna del centre escolar, que actualment treballa en un hospital londinenc. Aprofitarem els desdoblaments de llengua anglesa, la disponibilitat de portàtils i les noves tecnologies per poder atendre les necessitats dels alumnes i treure el màxim partit de les 3 sessions preparatòries. La última sessió, la de la videoconferència per SKYPE, es realitzarà en l’aula ordinària amb una WebCam i la Pissarra Digital Interactiva.


També es va crear un espai col·laboratiu a Internet (google site pel professorat que organitzava les diferents actuacions del projecte. Aquest espai recull totes les actuacions i materials. Es tracta d'un portafoli del professorat. UNIT :  WE ARE REPORTERS!    SKYPE VIDEOCONFERENCE              2nd TERM                                   4 SESSIONS


 Main Objectives
Topics
Language
Evaluation Criteria

Prepare an interview to realize a skype videoconference.
Realize about the importance of English in life. To find a job, to communicate with others, to have fun, ...
Work in groups using technologies.
Work on simple and basic structures. (Wh questions, short sentences, ...)

Wh questions
Describing people
Likes & Dislikes
Professions


What – When – Were – Why - How
He/She’s got ...
He/She’s wearing ...
He/She likes ...
He/She’s a ...

Create a good working ambiance.
Use of technologies .
Degree of implication.
Use of English.SESSION

ACTIVITY

MATERIAL1

English Class: Presentation of the project.
Group formation.
Assignment of tasks in the groups.
Watch some interviews on the PDI from Youtube.PDI2

English Class: Work in groups with the tablet PCs.
Brain Storming and realisation of a Mind Map.

4 Tablet PCs
PDI3

English Class: Work in groups with the tablet PCs.
Script of the Interview.
Act Out. Simulation of the Interview.


4 Tablet PCs
PDI


4

5th Degree Class: Connection by SKYPE.
Start videoconference.
Record the videoconference.

PDI
DVD Cam
Web Cam

Valoració:
Es van realitzar 3 videoconferències de prova per detectar possibles problemes tècnics el dia de l’entrevista. El dia D (27 de Març de 2012) vam arribar una estoneta abans per connectar tots els dispositius (Web Cam, Micròfon, Grabadora de vídeo, detectar punts forts i punts febles…)

Conceptes  claus: (MIND MAP) Mapa conceptual del que s’adjunten fotografies. Estructures lingüístiques que ajuden als alumnes a formular les preguntes i a realitzar el guió per  a l’entrevista, de les quals també s’adjunten fotografies.

Conceptes clau:

Per a més informació, es pot consultar aquesta web fent clic aquí. Hi trobareu també altres activitats d'anglès: karaoke ...
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.