dimecres, 20 de juny de 2012

Mètodes de preparació de dissolucions. Institut Egara

Els alumnes de primer dre batxillerat de l'INS Egara van elaborar un vídeos explicant com es prepara una dissolució al laboratori. Cada grup va dissenyar el guió del vídeo, emprant com a model un guió d’una experiència semblant, i posteriorment va fer les gravacions al laboratori. 


Centre educatiu: Institut Ègara
CoordinadoraItziar Maestre
Curs acadèmic: 2011-2012
NivellESO/Batxillerat
Àmbit d'implicació: Nivell
Competències: Comunicativa Lingüística i Audiovisual, Tractament de la Informació i competència digital, Coneixement del món físic i Autonomia i Iniciativa personal
Àrees: Química


Objectius
  •   Elaborar un vídeo que expliqui com es prepara una dissolució al laboratori. 
Metodologia i recursos utilitzats:
L’experiència es va iniciar després d’haver treballat el tema de dissolucions amb els alumnes de primer de batxillerat. Donat que era un tema complex vam decidir treballar-lo des d’un  altre punt de vista. Ens vam organitzar en grups i cada grup va dissenyar el guió del vídeo, emprant com a model un guió d’una experiència semblant, i posteriorment va fer les gravacions al laboratori. Els alumnes, de manera autònoma, van procedir a l’edició del vídeo a casa, i un cop editat, en vam fer una avaluació conjunta entre tots els companys de la classe per tal de millorar-los el màxim possible. Durant un parell de mesos aproximadament li hem dedicat una hora setmanal a aquest projecte. Ara estem en procés de crear una rúbrica d’avaluació per aquest projecte en la qual també estan participant els alumnes.  


Valoració:


S’ha valorat molt positivament la implicació dels alumnes en la realització d’un projecte nou, i també l’avaluació que han fet entre ells per tal de millorar el seu projecte inicial.

Conceptes clau:

  • Pràctiques de laboratori
  • Preparació de dissolucions 

Enllaç a la web del centre

Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.