divendres, 15 de juny de 2012

Educació emocional a l'Escola Agustí Bartra


Durant dos cursos de formació del equip docent de l'ESC Agustí Bartra va introduir noves estratègies per a l'educació emocional a tots els cicles.

Des dels més petits fins als més grans, durant una hora a la setmana es tracta l'educació emocional. A més, es fan reunions especifiques d'educació emocional amb les famílies per treballar tots els àmbits d'aquesta educació.


Centre educatiu: Escola Agustí Bartra
Coordinadora: Teresa Cabanes
Curs acadèmic: 2011-12
Nivell: Educació infantil i primària.
Àmbit d'implicació: Projecte de Centre.
Competències: Aprendre a aprendre, Autonomia i iniciativa personal, Comunicativa, Social i ciutadana. 
Àrea: Educació emocional.


 

Objectius
 • Aprendre a relacionar-se.
 • Aprendre a ser conscient del propi estat d'ànim.
 • Afavorir la bona comunicació.
 • Afavorir l'empatia.
 • Augmentar l'autoestima.
 • Aprendre a analitzar els sentiments.

Metodologia i recursos utilitzats:
La idea va sorgir perquè es va veure que als alumnes els mancaven eines per autoconèixer-se. Per aquest motiu, a través de dos cursos de formació del equip docent es van introduir noves estratègies per a l'educació emocional.
Des dels més petits fins als més grans, durant una hora a la setmana es tracta l'educació emocional, adaptant la metodologia a cada una de les etapes maduratives. A més a més, es fan reunions especifiques d'educació emocional amb les famílies per treballar tots els àmbits d'aquesta educació.
Cada cicle té els seus àmbit de treball:
 1. La tortugueta.
 2. El racó de parlar.
 3. El semàfor (stop).
 4. El protagonista.
 5. Els cartronets.
 6. Els agermanats (activitat complementària). 


Descripció:
Moltes de les activitats que es treballen en el centre venen regulades per la Comissió de convivència. Aquesta coordina i sistematitza diverses actuacions per trimestre que es treballen més a fons i que permeten una millora de la convivència i de les normes socials.

Conceptes clau:
 • Educació emocional.
 • Empatia.
 • Autoestima.
 • Mediació.
 • Reflexió.
 • Autoconeixement.

Activitats:

La tortugueta.
A través del conte de la Tortugueta, els més petits aprenen a parar, respirar i reflexionar sobre el problema que tenen i trobar-hi una solució.

El racó de parlar. 
Aquesta és la metodologia escollida pels que ja són una mica més grans i consisteix en destinar un espai de l'aula única i exclusivament per poder resoldre conflictes que els alumnes tenen entre ells.

El semàfor.
El semàfor serveix perquè els més grans sàpiguen quan han de parar i reflexionar sobre els seus actes o problemes.

El protagonista.
Aquesta activitat va destinada als alumnes de P-3 a primer de primària i consisteix en que cada setmana un dels alumnes de la classe és el protagonista, explica què ha fet el cap de setmana, què pensen els seus pares d'ell i cada alumne li diu una qualitat que té.
Els cartronets.
Cada matí, els alumnes de segon, a l'arribar a classe posen sobre la taula un cartronet amb el dibuix del seu estat d'ànim.

Els agermanats.
Tots els alumnes de P-3 a 6è del centre tenen un curs agermanat. Al llarg del curs fan diferents activitats o participen els alumnes amb els seu agermanats: regals de Nadal, lectura compartida per Sant Jordi, rua de carnestoltes, gimcana, fi de curs... Els alumnes agermanats són sempre els mateixos. D'aquesta manera, es coneixen molt bé, els grans se'ls accentua la responsabilitat al tenir cura dels petits i els petits tenen un referent a l'escola.


Valoració:
La valoració feta per l'escola és molt positiva ja que aquest tipus d'educació està afavorint la comunicació entre tots, augmentant l'autoestima i l'empatia dels nens i tot això es nota a les aules i en el propi rendiment de l'alumne.

La conscienciació del propi estat d'ànim ajuda a que cada nen/a sàpiga com està i, si s'escau, aprengui a controlar-se i que sigui avantatjós per a l'actuació del mestre.

Tot i que els fruits tarden en arribar, ara que els alumnes amb qui es va començar a treballar ja estan a l'últim curs de primària, es veuen els resultats ja que ha disminuït la conflictivitat al patí, hi ha més comunicació, els alumnes paren a reflexionar per ells mateixos, etc.


Per a més informació, podeu accedir a la web del CEIP Agustí Bartra fent clic aquí.
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.