dilluns, 14 de maig de 2012

Projecte col·laboratiu amb l'alumnat. Institut Nicolau Copèrnic amb les Escoles Isaac Peral i Marià Galí


L'INS Nicolua Copèrnic i les escoles  Isaac Peral i Marià Galí continuen el treball col·laboratiu iniciat el 2010-2011 amb una narració col·lectiva: el curs 2011-12 s'elaborà una tira còmica sobre la convivència perquè els tres centres treballen projectes de mediació i educació emocional. El curs 2012-13 s'ha fet un mural virtual ("glogster") amb informació de la ciutat entre els alumnes dels tres centres.
Centre educatiu: Institut Nicolau Copèrnic, Escola Isaac Peral i Escola Marià Galí
Coordinadores: Àngels Matarín (Institut), Asun Muriana (Escola Marià Galí) i Roser Garcia (Escola Isaac Peral)
Curs acadèmic: 2011-12 /2012-13
Nivell: Educació primària i secundària
Àmbit d'implicació: Projecte de centre i de zona
 
Àrea: Llengua catalana, llengua castellana, educació visual i plàstica, llengua anglesa


Competències: Competència d'aprendre a aprendre, competència comunicativa lingüística, competència artística, competència d'autonomia i iniciativa personal i competència digital.
Objectius
 • Coordinar les etapes de primària i secundària
 • Crear vincles entre les escoles i l'Institut.
 • Relacionar, mitjançant activitats curriculars i competencials, els alumnes de primària i secundària de les escoles adscrites.
 • Treballar tipologies textuals: conte, narració, còmic, opinió i descripció en llengua catalana i anglesa
 • Treballar el gust per la lectura 
 • ...
Descripció:
Aquesta activitat està emmarcada en la coordinació de primària-secundària que es porta a terme en la zona des del curs 2006-07, i es tracta de la continuació i millora de l'activitat realitzada el curs 2010-11: Narració encadenada a través d'una Wiki.
S'han tingut en compte els projectes de centre que porten a terme els centres de manera que quedessin integrats, per això el tema de la tira còmica que es proposa el curs 2011-12 és sobre la convivència perquè els tres centres treballen projectes de mediació i educació emocional. 
El curs 2012-13 s'ha proposat realitzar un glogster (mural virtual) amb informació de la ciutat entre els alumnes dels tres centres.

Metodologia i recursos utilitzats:
A partir dels seminaris de coordinació entre els tres centres, va sorgir la idea de fer una wiki de l'àrea de llengua (Català, Castellà i Anglès) amb enllaços a un Bloc per determinades activitats i amb la intenció que participés l'alumnat dels tres centres, tant en el nom com en el disseny i, fins i tot, en el contingut d'aquesta wiki.
Bona part de les activitats realitzades han estat en grup cooperatius.
Es va fer un concurs tant pel nom com pel disseny i a més a més l'alumnat va decidir quins en serien els apartats.
Concurs pel nom:
L'alumnat proposa diferents noms per la wiki tenint en compte la temàtica d'aquesta, un cop fetes les propostes es van publicar a la wiki i ells mateixos van votar, el nom guanyador finalment va ser Faceschool.
Concurs pel disseny:
En aquest cas, la participació va ser voluntària, els alumnes que van voler van portar dibuixos fets a mà que s'escanejaven. Es va escollir un d'entre els més elaborats i representatius.
Apartats de la wiki:
 • Presentació individual en llengua anglesa: Cada alumne/a farà una descripció i presentació de si mateix en llengua anglesa i l'acompanyarà d'un dibuix obtingut a partir de la seva fotografia. 
 • Concurs de contes curts en llengua catalana i castellana: A partir de contes populars i molt coneguts l'alumnat en farà una versió modificant-ne els personatges, l'ambient, etc.
 • Opinions, crítiques, valoracions i recomanacions de llibres llegits, pel·lícules...
El curs 2011-12 s'incorpora un còmic sobre la convivència elaborada de forma col·laborativa amb els alumnes dels tres centres.

El curs 2012-13  s'incorpora un glogster amb informació de diversos aspectes de la ciutat de Terrassa realitzat en grups dels tres centres.
Primera trobada  del curs 2011-12 entre els tres centres per a elaborar la tira còmica:

Primer, a les 9:15 es va fer la rebuda dels alumnes de sisè de primàries dels CEIPs Isaac Peral i Marià Galí, al INS Nicolau Copèrnic.
Sobre les 9:30 quan ja havien arribat tots al vestíbul de l'escola, els alumnes de primer d'ESO els van donar la benvinguda i els hi van explicar el funcionament del centre i alguns consells per qual comencessin l'any vinent. Seguidament, es va fer la composició dels grups, a cada nen se li va entregar una carpeta amb el material necessari. Posteriorment, es van repartir els grups en aules, on hi havia un o dos mestres.

Un cop a les aules, es va fer una xerrada sobre el funcionament de l'institut i, a continuació, es va començar a fer l'activitat col·laborativa, un còmic de cinc-sis vinyetes sobre la bona convivència als centres. Els alumnes van elaborar el guió del còmic i es van distribuir les vinyetes.
A les 11 se'ls va repartir l'esmorzar i 45 minuts més tard es va fer el comiat al vestíbul. El curs 2012-13 es realitza una trobada seguint el mateix format encara que en aquest cas l'objectiu serà elaborar un mural informatiu sobre diversos aspectes de Terrassa.
En aquest enllaç hi trobareu els murals virtuals dels tots grups. Us en mostrem un exemple:
Descripció d'una de les activitats, la tira còmica corresponent al curs 2011-12:
S'organitzen grups d'entre cinc i sis persones, procurant que siguin ben diversos i heterogenis.
Cada grup ha d'escollir un tema relacionat amb la bona convivència als centres. Un cop decidit, escriuen la història i la divideixen en tantes vinyetes com membres hi hagi al grup.
Després, s'han de posar d'acord en la imatge dels protagonistes, per tal que sigui igual en totes les vinyetes i, finalment, comencen a dibuixar la seva vinyeta en brut.
Per últim, si tenen temps passen la vinyeta a net i sinó es fa a casa i, posteriorment, s'entrega als mestres que s'encarregaran d'unir-les i publicar-ho tot a la wiki que tenen els tres centres en comú.

Al cap d'un temps s'ha decidit fer una reunió dels grups via internet per poder parlar sobre com acabar la tira. Els alumnes de cada escola, i des de la mateixa, han entrat al xat per poder parlar amb la resta de membres del grup. S'ha utilitzat el programa TITAN PAD per a establir la comunicació simultània.

Valoració:
En la última reunió del seminari de coordinació, els participants van fer la valoració de la trobada i, com a punts forts, van destacar que va ser una bona experiència pels alumnes, hi va haver una molt bona organització i, fins i tot alumnes amb dificultats es van integrar de forma molt participativa.
Pel que fa a aspectes a millorar en relació a l'activitat del curs 2011-12, els alumnes van comentar que els hi havia faltat temps per poder acabar la tira còmica, que cal fer les vinyetes més grans i donar consignes més precises a tot el professorat. Però el resultat final ha estat excel·lent!

Conceptes clau:
 • Col·laboració.
 • Participació.
 • Integració.
 • Coordinació primària secundària.
Per a més informació, podeu accedir a la wiki dels tres centres fent clic aquí.


Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.