dilluns, 16 d’abril de 2012

Els alumnes de P3 de l'escola President Salvans fan un LipDub


Els alumnes més joves, els de P3 de l'ESC President Salvans s'inicien en el nou ambient escolar, amb  una activitat de grup: fan un LipDub, amb el qual trobaran més acollidora i divertida l'escola.Títol: HOLA, HOLA! Anem tots a l’escola!
Centre educatiu: Escola President Salvans
Coordinador/a: Jennifer Garcia – Marisa Camacho
Curs acadèmic: P3
 Nivell: Educació Infantil
 Àmbit d’implicació: Projecte de centre / Pla estratègic / TAC / Setmana Cultural
 Competència: comunicativa comunicativa i audiovisual, tractament de la informació i competència digital...
 


Àrees: 
 • Descoberta d'un mateix i dels altres. 
 • Descoberta de l'entorn natural i social. 
 • Comunicació i llenguatge.
Objectius:
 • APRENDRE A SER I ACTUAR D’UNA MANERA CADA VEGADA MÉS AUTÒNOMA
Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació.
Assolir progressivament seguretat afectiva i emocio­nal.
Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia.
 • APRENDRE A PENSAR I A COMUNICAR
Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
 • APRENDRE A DESCOBRIR I TENIR INICIATIVA
Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gra­dualment, en activitats socials i culturals.
Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana.
 • APRENDRE A CONVIURE I HABITAR EL MÓN
Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
Comportar-se d’acord amb unes pautes de convi­vència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.


Descripció:
L’inici a l’escola és un procés que suposa canvis importants a les vides dels infants. Han d’acceptar la separació de la família durant unes hores. Han d’acostumar-se a un adult, fins al moment desconegut, que serà el seu referent educatiu. Coneixeran nous companys/es, nous espais on aprendre i hauran d’incloure noves rutines i hàbits, per anar adquirint autonomia.

Metodologia i recursos utilitzats:
El nostre projecte de centre està basat en una programació globalitzada de tot el procés d'aprenentatge, flexible i adequat a les habilitats de cada infant i a les diferents realitats de l'entorn.
S’integren diferents metodologies, tant tradicionals com dels darrers coneixements.
Conceptes claus: 
 • TAC.
 • Llenguatge.
 • Comunicació.
 • Escola.
Per a més informació, podeu consultar el bloc de l'escola fent clic aquí.
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.