dijous, 8 de març de 2012

I Jornada de Biologia al Institut Nicolau Copèrnic

Jornada de l'INS Niculau Copèrnic dedicada a l'experimentació en laboratori  de biologia. Els alumnes de batxillerat observen les fases del desenvolupament embrionari dels musclos, des de la fecundació fins a l'estadi larvari i prenen contacte amb les tècniques de la fecundació in vitro.


Centre educatiu: Institut Nicolau Copèrnic
Coordinadora: Dulce Medina i Marina Serratosa
Curs acadèmic: 2011-12
Nivell: Batxillerat
Àmbit d'implicació: Projecte de centre.
Competències: Competència comunicativa lingüística i audiovisual, competència d'autonomia i iniciativa personal i competència aprendre a aprendre.
Àrea: BiologiaObjectius:
 • Observar l'alliberament dels gàmetes per part dels musclos mascles (espermatozoides) i femelles (oòcits).
 • Observar les diferents fases del desenvolupament embrionari, des de la fecundació fins a l'estadi larvari.
 • Prendre contacte amb les tècniques de la fecundació in vitro.
 • Establir les bases d'un treball experimental amb material viu.
 • Participar i col·laborar en el desenvolupament de les diferents pràctiques.
 • Implicar a l'alumnat en el propi aprenentatge i en el dels companys.
 • Crear una jornada d'intercanvi on alumnes i professors participin d'una mateixa activitat, a la vegada que els alumnes de l'ESO fixen els seus models en alumnes de batxillerat.
Descripció:
Per fer l'estimulació de l'alliberament dels gàmetes, es posa cada un dels musclos en un vas de precipitats o bé en una ampolla de plàstic, amb uns 200 ml d'aigua de mar a 4ºC durant 40 minuts. Aquesta operació es fa individualment per evitar que els gàmetes es barregin.
Passats els 40 minuts, es decanta l'aigua freda i es substitueix per aigua calenta. El canvi es fa musclo per musclo. Els musclos es mantenen a l'aigua calenta durant 30 minuts, aquests s'han d'anar controlant, perquè en alguns casos ja hi ha alliberament. Si s'alliberen gàmetes, no es faran servir per a la fecundació.
Després dels 30 minuts, es decanta l'aigua calenta i es posa 200 ml d'aigua freda (8-11ºC). A partir d'aquest moment s'ha de produir l'alliberament dels gàmetes. Les femelles alliberen uns agregats de color taronja que es precipiten al fons, mentre que els mascles alliberen un líquid blanquinós que ràpidament es dissol a l'aigua de mar. Quan això es produeixi, s'anota a cada flascó el sexe del musclo. Quan tinguem prou gàmetes, retirem el musclo del flascó.
També calculem la sex ràtio per veure quants mascles i quantes femelles tenim.Per fer l'observació al 
microscopi òptic dels gàmetes, amb una pipeta s'agafa una mostra dels oòcits del fons i es posa a un portaobjectes, després es posa el cobreobjectes i es fa l'observació. Per fer l'observació dels espermatozoides, s'agafa una pipeta amb una mostra d'aigua de mar i es repeteix l'operació realitzada amb els oòcits.

Per dur a terme la fecundació, es prepara un vas de precipitats amb 200 ml d'aigua de mar a temperatura ambient, s'hi afegeix 20 ml de gàmetes femenins i 40 ml de gàmetes masculins. 
A més a més, els alumnes preparen 3 microscopis on cada un d'ells hi ha oòcits, espermatozoides i la fecundació.

Per acabar, el grup-classe es divideix en dos petits grups. Cada grup explica a la resta de companys dels altres cursos el desenvolupament embrionari del musclo i, després, els alumnes passen pels microscopis per veure els gàmetes i la fecundació.


Una altra activitat que els alumnes de Batxillerat van fent mentre passa el temps d'espera del canvi d'aigua freda/aigua calenta, és explicar el funcionament del microscopi. Com que han de treballar amb el microscopi, se'ls fa una petita pràctica perquè sàpiguen com funciona el microscopi, les diferents parts que té, etc.


Per últim, també es fa una altra activitat amb els musclos. Cada petit grup té un musclo, l'obre i talla 1 cm quadrat de làmines branquials. El posen al portaobjectes i l'observen al microscopi. D'aquesta manera, poden veure els cilis com encara estan vius i es mouen.


Metodologia i recursos utilitzats:
La classe es divideix en cinc grups de 3-4 persones. D'aquesta manera, els alumnes poden treballar millor.
La metodologia emprada a l'activitat de la fecundació in vitro dels musclos ha sigut:
 1. Estimulació de l'alliberament dels gàmetes. Xoc tèrmic.
 2. Observació al microscopi òptic dels gàmetes.
 3. Fecundació.
 4. Desenvolupament embrionari.
 5. Adquisició i enregistrament de les dades.
 6. Presentació a la resta de companys.
Els recursos utilitzats per poder realitzar aquestes activitats han sigut:
 • Musclos.
 • Microscopi òptic.
 • Vasos de precipitats.
 • Portaobjectes, cobreobjectes, pipetes, etc.
 • Laboratori de biologia.
 • Pissarra.
Valoració:
Com a punts forts, es destaca que es tracta d'una activitat molt interessant per portar a terme a Batxillerat, ja que els alumnes aprenen a través de la pràctica el desenvolupament embrionari dels musclos. També és una activitat que no presenta dificultats de manipulació i permet observar el desenvolupament embrionari pràcticament complert. A més a més, la presentació a la resta de companys de les altres classes també és un punt positiu perquè fa que aprenguin a parlar en públic.

Conceptes clau:
 • Desenvolupament embrionari.
 • Microscopi òptic.
 • Musclos.
 • Participació.
Per a més informació, podeu accedir a la pàgina web de l'Institut Nicolau Copèrnic clicant aquí.
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.