divendres, 27 de gener de 2012

Educació emocional a l'Escola Joan Torredemer

Als nens i nenes una de l'escola Joan Torredemer les activitats que més recorden son les activitats d'educació emocional, en aquestes sessions es treballen els massatges, la relaxació, la meditació, les respiracions senzilles pels nens, etc.  Eines que donen recursos per treballar el nostre món interior i entrar en contacte amb el silenci i la quietud.

Centre educatiu: Escola Joan Torredemer
Foto
Coordinadora: Estel Baldó/ Dolors Ramírez
Curs acadèmic: 2011-12
Nivell: 1r i 2n de Primària
Àmbit d'implicació: Etapa
Competències: Autonomia;  Social i ciutadana, Comunicativa
Àrea: Educació emocional i expressió oral.
Objectius:

  • Saber estar amb els altres.
  • Saber, en un moment determinat, estar amb tu mateix.
  • Ajudar a gestionar les emocions.

Descripció:
Es tracta d’una activitat d’educació emocional que es porta a terme en aquesta escola. Es fa un dia a la setmana. La mestra explica una història o conte on el nen o la nena és  protagonista. Els nens són acompanyats durant la visualització  per la seva estrella (els de primer) o per la seva fada (els de segon).


Els nens i les nenes s’estiren o s’asseuen a terra buscant una postura còmoda i un espai a l’aula on no puguin ser molestats  per ningú. Es tracta d’un activitat on es pretén un moment  per entrar en contacte amb el silenci i la quietud. Pot ser una manera de començar a prendre consciència d’ells mateixos, de l’aquí i l’ara.
La mestra encarregada de guiar l’activitat comença sempre amb una mateixa situació o ritual de manera que els infants puguin relaxar-se i vagin deixant anar  el cos. A continuació explica en veu relaxada i tranquil·la una petita història, tot acompanyant-la amb música o sons adequats al context i on els propis infants  són els protagonistes. D’aquesta manera el nen o la nena pot imaginar la situació que presenta la mestra.

La participació és voluntària. L’infant que no participa o es cansa  abans d’acabar l’activitat restarà en silenci o s’asseurà respectant el treball dels companys. Es tracta que siguin els propis nens que empatitzin uns als altres i s’hi vagin engrescant.

Una altra de les activitats que  es proposen  en aquest projecte d’educació emocional són els massatges. El massatge és una manera  d’afavorir la interrelació i el contacte entre els infants. És, en general , agradable i acceptat de bon grat. Relaxa o estimula. El que rep sempre amb els ulls tancats, el que dóna ha de fer-ho tranquil·lament i amb atenció, sense parlar i sempre seguint les instruccions del mestre.

Sempre després d’un massatge o de qualsevol activitat hi ha la reflexió de com ens hem sentit donant o rebent el massatge. Parlant en rotllana entre tots de com s’han sentit :relaxats, nerviosos, emocionats, amb pessigolles, amb benestar, inquiets...

Per tancar la sessió es demana als infants que escriguin a la seva llibreta de “la meva fada” o de la “meva estrella”, segons siguin de primer o de segon, que dibuixin la seva vivència i facin un petit text del què han sentit.

Aquest dos exemples són únicament dues de les activitats d’un ventall de possibilitats que tenim per apropar als nostres alumnes  l’harmonia de  les dimensions de l’esser humà: intel·lectual, emotiva i espiritual, amb la finalitat d’aconseguir  equilibri  entre aquests components. Es tractaria bàsicament de donar eines i recursos als alumnes per desenvolupar una major autoconsciència corporal i capacitat d’atenció cap al jo intern.

En definitiva es tracta d’engendrar en el marc de l’escola una vida satisfactòria, plena, creativa i feliç a partir d’activitats basades en la meditació, relaxació, visualitzacions, respiracions senzilles, massatges...

És una activitat que els nens recorden i els dóna recursos per gestionar el seu món interior.

Metodologia i recursos utilitzats:
En aquestes sessions, les activitats que es porten a terme són de massatges, relaxació, meditació, respiracions senzilles pels nens, etc.
Els recursos necessaris per portar a terme aquestes activitats són: una aula  amb espai perquè els nens es puguin estirar còmodament, ordinador per posar música adequada, melodia relaxada, d'ocells, d'aigua,... Aquesta música ha d'estar relacionada amb el que la professora està explicant. 

Valoració:
Segons la coordinadora de l'activitat, els punts forts que té aquesta activitat es que és una de les activitats que els nens més recorden i una de les que més els hi servirà per saber relaxar-se en alguns moments determinats. Cal un espai ampli perquè els nens i nenes  estiguin còmodes. 

Conceptes clau:
  • Educació emocional
  • Participació/implicació
  • Autonomia personal
  • Expressió oral,  escrita i artística
Altres experiències d'Autonomia i iniciativa personal personal
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.