dimarts, 13 de desembre de 2011

Els poemes de Joan Maragall amb pictogrames. Escola Ginesta

A l'Escola Ginesta setmanalment els alumnes treballen  junts dins d'un projecte que els motiva a conèixer  el poemes del Joan Margall. A la biblioteca realitzen activitats de recerca, lectura i comprensió dels poemes als llibres, per realitzar posteriorment la construcció d'un mural amb pictogrames. Per aquesta activitat fan servir  la maleta de poesia del Centre de Recursos.


Centre educatiu: Escola Ginesta
Coordinadora: Montserrat Beltran
Curs acadèmic: 2010-11       
Nivell: Cicle Superior
Àmbit d'implicació: cicle
CompetènciesComunicativa Lingüística i Audiovisual, Artística i Cultural                       
Àrea: Llengua catalana. educació visual i plàstica
 




 

Objectius
 • Incentivar la poesia a l'escola.
 • Dinamitzar l'ús de la biblioteca.
 • Treballar d'una manera creativa la poesia.

Descripció:
Aquesta activitat es realitza a la biblioteca de l'escola, on en grups han de buscar dins dels llibres de poesia seleccionats, la biografia d’en Joan Maragall i els seus poemes. 
Han de llegir poemes, recitar-los i entendre’ls.
S’escullen tants poemes com grups d’alumnes es vulguin fer. S’ha de procurar que els textos siguin entenedors i que no sigui molt difícil de substituir algunes paraules per dibuixos.; normalment els escull la mestra.




Els membres del grup es reparteixen la feina i elaboren el poema amb pictogrames a mà, amb lletra grossa i entenedora, pinten els pictogrames, els enganxen i munten el mural decorant-lo amb dibuixos adients a cada poema.
Es realitza una posada en comú de la feina.

Metodologia i recursos utilitzats:
Al llarg d'un trimestre, setmanalment, van a la biblioteca on realitzen l'activitat de recerca de poemes dins els llibres, lectura i comprensió d'aquests i posteriorment amb el grup realitzen la construcció del mural. Per aquesta activitat necessiten:
 • Selecció de llibres de poesia.
 • Fulls blancs.
 • Cartolines.
 • Llapis de colors, ceres, retoladors, etc.
Valoració:
Com a punts forts de l'activitat tenim la motivació per la poesia que acaben tenint els alumnes i l'augment de la capacitat de comprensió lectora que adquireixen després de la lectura de diversos poemes.
És necessari tenir el màxim de llibres de poemes per tal que els alumnes puguin tenir més varietat a l'hora d'escollir. S'ha utilitzat la maleta de poesia del Centre de Recursos.

Conceptes clau:
 • Poesia.
 • Comprensió lectora.
 • Aprenentatge en grup.
 • Treball grupal.
 • Col·laboració i participació.
Per a més informació es pot consultar el web del grup de treball de biblioteca escolar fent click aquí i la pàgina web del centre


Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.