dimarts, 13 de desembre de 2011

Comitè ambiental Escola França

L'Escola França ha començat a millorar el benestar de tota la comunitat educativa des de que es va iniciar el comitè ambiental, encarregat de gestionar a les assemblees activitats con: l"Aula verda", el "Dia sense paper" i "Portem fruita per esmorzar els divendres". La finalitat, reduir el volum de residus, afavorir una alimentació més saludable i potenciat la responsabilitat.  amb activitats .Centre educatiu: Escola França
Coordinador: Imma Miró
Curs acadèmic: 2011-12      
Nivell: centre
Àmbit d'Implicació: Tota l'escola   
Competències: Competència lingüística i competència autonomia i iniciativa personal.        
Àrea: Aquesta és una activitat dins del projecte d'escola verda, es treballa interdisciplinariament.
 
                                                                                                                                     

Objectius
  • Conscienciar a l'alumnat de l'importància de conservar el medi ambient.
  • Reduir el volum de residus que es generen a la hora d'esmorzar.
  • Potenciar una dieta més saludable.
  • Potenciar la responsabilitat dels alumnes.

Descripció:

L'últim dimarts de cada mes es reuneixen tots els membres del comitè que està format per un president de cada curs, que no varia al llarg de l'any, i un secretari que l'acompanya el qual cada sessió és un company de classe diferent perquè tots puguin veure com funciona aquest comitè.
Primer de tot, la coordinadora escriu l'ordre del dia a la pissarra, poc a poc van entrant i seient tots els participants, els de cinquè són els encarregats d'anar a buscar els membres de P3, P4 i P5 i els de sisè són els que guien tota la sessió.Les assemblees comencen amb una lectura de l'ordre del dia, després es fa una breu presentació de cada un dels assistents amb ordre i mica a mica es van exposant i debatent els punts dirigits pels tres presidents de sisè.
Per exemple, en la sessió de Dimarts 29 de Novembre els punts del dia eren:
  • Distintiu "aula verda" fins al 80%.
En aquest punt cada parella de cada classe es presentava dient com es deien, quin era el seu curs i si tenien o no aula verda, que significa que un tant per cent d'alumnes pactat en l'assemblea anterior no genera residus a la hora d'esmorzar, això es fa a través d'un programa informàtic on s'hi introdueix quina quantitat de papers de plata, papers de cel·lulosa o carmanyoles i materials reutilitzables s'han portat, després es fa un gràfic on surt el percentatge en verd de materials reutilitzables i el percentatge en vermell de residus que s'han generat, si al cap del mes aquest percentatge verd arribava al 80%, en aquest cas, se'ls donava un adhesiu per penjar a la porta de la classe que els identifica com a "Aula Verda".
  • Molt bé el "Dia sense paper". Felicitem a tothom per l'exposició al Vestíbul.
Ara el que s'explica és de què va anar el dia sense paper i què va fer cada classe en aquell dia on no es podia utilitzar gens de paper, després també es valorava si els hi havia o no agradat aquella iniciativa i es feliciten uns als altres per haver-ho aconseguit.
  • Portem fruita per esmorzar els divendres.
Es proposa portar fruita cada divendres per esmorzar en lloc de portar entrepans o altres productes industrial, a través d'aquesta iniciativa s'intenta motivar una alimentació saludable i a més a més a partir d'ara han entrat en un projecte extern on se'ls proporcionarà aquesta fruita cada divendres.
  • Aportar idees.
Se'ls demana que aportin idees a la següent reunió de medi ambient per tal de millorar el funcionament d'aquest projecte.

Metodologia i recursos utilitzats:
Comencen escrivint l'ordre del dia a la pissarra, després van entrant i ocupant cada parella el seu lloc i ordenadament van comentant cada punt del dia. Pel que fa a recursos és necessari un espai adequat on es puguin reunir tots junts, una pissarra on escriure-hi l'ordre del dia i els premis per aquells que han complert els objectius proposats en l'assemblea anterior, en aquest cas concret seria l'adhesiu de l'aula verda.

Valoració:
Segons la coordinadora del projecte, hem de tenir en compte una serie de punts forts i punts febles. Pel que fa a punts forts, cal destacar la gran implicació que hi ha tant per pares com per alumnes i mestres i també la gran reducció de residus que s'ha pogut veure des que va iniciar-se el projecte. Per altra banda, com a punts febles cal destacar la dificultat per part de les famílies per substituir els brics de sucs per altres productes que no generin residus, ja que en general consideren que és molt important beure un suc juntament amb l'esmorzar, també cal dir que en molts casos el tema de reducció del volum de residus es limita dins de l'àmbit escolar.


Per a més informació sobre el projecte clicar aquí i per més informació sobre el centre veure la pàgina web de l'escola.


Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.