dilluns, 26 de març de 2012

Els alumnes de 4t d'ESO de l'institut Terrassa fan de mestres als alumnes de 6è de Primària de les escoles adscrites

Grups de 4-5 alumnes de 4rt d'ESO de l'Institut Terrassa preparen, organitzen i dissenyen una classe de Ciències Socials, en aquest cas de la Unió Europea i Catalunya, per als alumnes de 6è de Primària de les escoles Bisbat Egara, França i Isaac Peral.


Centres educatius: Institut Terrassa i Escoles Bisbat Egara, França i Isaac Peral.
Coordinadors/es: Roser Garcia, Jordi Martínez, Immaculada Miró, Marta Suana
Professorat: Teresa Torrella (Institut Terrassa), M. Lluïsa Uroz, Anna Morera, Isabel Gómez (Escola França), Ariadna Córcoles, Marta Fernández (Escola Bisbat d'Ègara), Roser Garcia (Escola Isaac Peral)
Curs acadèmic: 2011-2012
Nivell: 6è de Primària i 4rt d'ESO
Àmbit d’implicació: centre i zona
 


Competència: competència d'aprendre a aprendre, competència comunicativa lingüística i audiovisual, competència d'autonomia i iniciativa personal i competència digital.
Àrea: Ciències Socials


Objectius:
 • Millorar les capacitats de comunicació
 • Aprendre a compartir el coneixement (treball cooperatiu)
 • Relacionar les escoles de Primària i l'Institut adscrit
 • Motivar l'aprenentatge de les Ciències Socials
Descripció:
Ha estat una activitat sorgida en el seminari de coordinació entre els centres de Primària i Secundària. 


Metodologia i recursos utilitzats:
En general, en les sessions per a les diverses escoles els alumnes utilitzen la mateixa metodologia:
 1. Expliquen com s'organitzarà la sessió.
 2. Exposició oral amb l'ajuda del PowerPoint del tema.
 3. Torn de preguntes.
 4. Dinàmica sobre el tema.
Els recursos utilitzats són el PowerPoint, la pissarra de guix i la pissarra digital interactiva.

Valoració:
Com a punts forts, hi ha la motivació dels alumnes de 4rt d'ESO per ensenyar correctament un temari, de Ciències Socials en aquest cas. També destacar l'atenció dels alumnes de Primària cap als de Secundària i el respecte entre ells.

Conceptes claus: 
 • Motivació.
 • Dinamització.
 • Coordinació.
 • Responsabilitat.
 • Ciències Socials.

Per més informació, podeu visitar les webs dels centres:
 • Institut Terrassa: clica aquí.
 • Escola Bisbat Egara: clica aquí.
 • Escola Isaac Peral: clica aquí.
 • Escola França: clica aquí.
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.