divendres, 11 de novembre de 2011

Compartim experiències: Psicomotricitat. Escola Pau Vila i Dinarès i Escola Bressol La Ginesta

Al  Pau Vila i Dinarès i l'Escola Bressol Municipal La Ginesta els alumnes de P3  i  maternal (2-3 anys) es barregen per fer junts la psicomotricitat. D'aquesta manera aprofiten els materials i les sales de les dos centres al mateix temps que els nens es relacionen  i gaudixen de l'oportunitat de conèixer el nou possible centre. Una activitat  que l'any passat va tindre molt bona acollida tant pels mestres com pels alumnes i que continua millorant-se cada any.


Centre educatiu: Escola Pau Vila i Dinarès i l'Escola Bressol Municipal La Ginesta. 
Coordinadores: Laura Castillo, Raquel Galian i Mercè Fontane
Curs acadèmic: 2011-2012
Nivell: Alumnes de P3 de l'Escola Pau Vila i als alumnes de maternal (2-3 anys) de l'Escola Bressol Municipal La Ginesta.
Àmbit d'Implicació:Forma part del Pla d'Autonomia de Centre de l'escola Pau Vila. I també és una activitat de pla d'entorn.
Competències: Aprendre a aprendre; Autonomia i iniciativa personal. 
Àrea: Psicomotricitat i coneixement del propi cos.Objectius
 • Fomentar la cohesió social.
 • Potenciar les relacions amb les entitats educatives de la zona.
 • Intercanviar sessions de psicomotricitat.
 • Potenciar les relacions entre alumnat de diferents edats.
 • Conèixer la possible futura escola.
 • Potenciar l'autonomia.
 • Interioritzar normes.
 • Potenciar l'opinió dels alumnes.
Descripció:
Es fan sis sessions idèntiques ajuntant la meitat de la classe de P3 i meitat de maternal, ja que hi ha tres grups - classe de cada centre. 
La sessió comença amb la presentació i explicació de normes bàsiques de respecte als companys i al material, per part de les mestres cap als nens i nenes de cada grup asseguts a terra.
La sessió no està dirigida amb la qual cosa el grup pot jugar lliurement i canviar d'espai, sempre i quan respectin les normes.

Per acabar la sessió, es recull el material entre tots i seguidament els nens seuen a terra per fer una valoració de l'activitat que han dut a terme, demanant-los com s'ho han passat i quina cosa els ha agradat més quina els ha agradat menys. Hi ha infants que només diuen “Si o No”, però d’altres que expliquen moltíssimes coses interessants que cal tenir en compte. 
També es recull l'opinió i valoració de les mestres i les educadores participants a través d'una enquesta.

El curs passat va tenir una valoració de 5 sobre 5, i es van incloure diversos aspectes per a poder-la millorar.

Metodologia i recursos utilitzats:
Es realitza una reunió inicial entre la mestra de psicomotricitat de P3 i les educadores de les aules de maternal on es concreten aspectes de calendari i horaris, si hi ha alguna cosa important a destacar sobre algun dels grups que hi participaran, com repartir els infants i el nombre de sessions que es realitzaran, tenint en compte les programacions dels dos centres. 
També es concreta una visita de les mestres de La Ginesta a la sala de psicomotricitat de l’Escola Pau Vila i a l'inrevés, per tal que les dues parts sapiguen prèviament amb quin espai i tipus de material es pot comptar.

Els recursos que s'utilitzen s'organitzen per racons de joc amb diferents espais: construccions amb blocs d’escuma, tobogan, màrfegues, balancí i piscina amb pilotes petites.Valoració:
Un dels punts febles de l'activitat va ser la limitació del propi espai que no va permetre  incloure-hi un racó amb roba. Altres punts a tenir en compte serien la poca varietat de material i la possibilitat d'incrementar el nombre de sessions i/o d'hores.

Pel que fa als punts forts, l'any passat l'activitat va tenir molt bona acollida tant pels mestres com pels alumnes i la mostra d'això és que es segueix realitzant i millorant.

Conceptes clau:
 • Treball per racons.
 • Psicomotricitat.
 • Autonomia personal.
 • Pla d'entorn. 
Per a més informació es pot consultar el bloc d'Educació Infantil de la Ginesta i el bloc de l'escola Pau Vila
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.