dimecres, 6 de juliol de 2011

Reunions de delegats i assemblees d’aula a l'escola RosellaMestres i alumnes de l'Escola Rosella han iniciat un projecte per millorar les seves reunions, potenciar l’autonomia, la presa de decisions,  la resolució de conflictes, l' elaboració de normes, cohesió de grup, el debat i la  convivència. S'ha creat la figura del delegat, subdelegat i secretari d’aula per afavorir les tasques i gestions de les seves l'assembles. Una activitat en la que participen des de P3 fins a 6è de primària.


Centre educatiu: Escola Rosella
Coordinadora: Àngels Torres Roset
Curs acadèmic: 2010-11
Nivell d'implicació: Aquest projecte vincula a tota l'Escola, des de P3 fins a 6è de primària
Àmbit: Projecte que es desenvolupa a nivell Micro (AULA) i Macro (CENTRE)
Competències: Competència d'autonomia i iniciativa personal, la competència de coneixement i interacció amb el món físic i la competència social i ciutadana. 
Àrees: L'acció tutorial (Tutoria) i la Gestió de l'Aula i de l'Escola.
 


Objectius
Gràcies al desenvolupament d'aquest Projecte a l'escola Rosella es vol fer participar als alumnes en la millora, funcionament i pressa de decisions del centre. Es vol aconseguir que els alumnes  s'impliquin especialment en temes que els afectin directament com són: zones d’esbarjo, conflictes d’aula, ús de material i espais comuns i organització de festes.
Al centre darrerament s'està intentant aconseguir ser escola verda, i per tal de fer-ho utilitzen les reunions de delegats per  tal de conscienciar els alumnes sobre els aspectes a treballar, que són:  Estalvi de paper,  Estalvi de calefacció,  Reciclatge de matèria orgànica i Alimentació saludable.


Descripció

A l'Escola Rosella des de fa cursos tenen establert dins l’horari lectiu una sessió setmanal de tutoria, on es debaten els temes que preocupen els alumnes. No obstant, aquest curs han fet un pas més. Al centre ens vam adonar que els temes eren repetitius i que afectaven a tota l’escola, i per això van pensar que s’havia de trobar un espai on un representant de cada aula pogués expressar les inquietuds del grup.

S'ha creat la figura del delegat, subdelegat i secretari d’aula per poder gestionar les reunions i prendre decisions a nivell de tota l’escola. 
Al centre també es fa una reunió mensual amb convocatòria prèvia i es presenta l’ordre del dia de temes on demanem la seva col·laboració i, al mateix temps, els alumnes poden aportar els seus suggeriments. Els membres de l'escola creuen que, l’assemblea d’aula és el lloc idoni de participació dels nens a l’escola i que és important potenciar l’autonomia dels alumnes en la presa de decisions d’una forma democràtica incidint en el diàleg, resolució de conflictes, elaboració de normes de comportament, cohesió de grup, el debat i la bona convivència.
De totes les reunions de delegats, dos secretaris fan una acta que es fa arribar a totes les aules i els delegats informen a la resta de companys.
Si algun grup veu la necessitat de fer una reunió extraordinària, el delegat contacta amb la cap d’estudis i es gestiona.

Metodologia:
Disposar d’un espai gran i ampli per fer la reunió,  tenint  assegurada la col·laboració dels mestres. Degut a que és el primer curs que s’implanta, l’autonomia dels alumnes és insuficient i encara necessiten l’acompanyament dels mestres.
A la reunió  hi assisteixen  delegats des de P5 a 6è. Els alumnes de P3 i P4 reben la informació mitjançant delegats de primària i P5.

Valoració:
A final de curs es farà la valoració i les propostes de millora pel curs vinent, però d’entrada el centre valora  el resultat com a positiu, tenint en compte que és un projecte a llarg termini.
Els alumnes comencen a apropar-se al seu delegat d’aula per plantejar qüestions diverses que abans gestionaven com podien i sempre a títol personal.

Si desitgeu ampliar la informació al voltant d'aquesta experiència, o veure d'altres projectes que s'estan duent a terme a l'Escola Rosella, podeu fer clic aquí i accedireu a la seva pàgina web. 

Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.