dimecres, 6 de juliol de 2011

"English is fun, English is useful” a l’Escola El Vapor


A l'ESC el Vapor es treballa l'anglès per fer-la una llengua vehicular en la dinàmica del centre, en els hàbits i rutines del dia a dia a les aules. A partir dels contes, jocs, racons, noves tecnologies i sobretot a partir de la implicació amb els interessos específics dels nens/es i en el fer diari de les aules.
L’alumnat que participa en el projecte són els nens des de P3 fins a 1r de primària i tot el col·lectiu de mestres del centre, sense excloure a ningú.Coordinadora: Sandra Rodríguez Prat – Cap d’estudis.
Curs acadèmic: 2010 - 2011
Nivell: Específic per educació infantil, però també l’estan implantant a primària, en concret, en aquest moment a cicle inicial.
Àmbit d’implicació: Pla Experimental de llengües estrangeres – Projecte d’escola vinculada amb el departament de llengua anglesa.
Competències: Aquest Projecte està vinculat amb el desenvolupament de les capacitats i competències bàsiques en la seva generalització, però evidentment tenint un caire remarcant en la competència lingüística.
Àrea:  Llengua anglesa
 

Objectius:
El gran objectiu que es pretén assolir gràcies al desenvolupament d’aquest Projecte,  està emmarcat en fer de la llengua anglesa, una llengua comuna en la dinàmica del centre, la qual té implicació en molts espais globals i alhora vinculats amb els hàbits i rutines del dia a dia a les aules.
També cal destacar, que al centre esperen fixar unes bases molt sòlides des del punt de vista auditiu i fonètic, ampliant les franges horàries amb la implicació de la llengua anglesa.
Descripció:
La organització horària està planificada per franges diferents però vetllant per poder tenir estones més curtes d’anglès al llarg de la setmana, però més continuades i en situacions més divergents: bon dia en anglès, estona de cloenda en anglès (contes i cançons), teatre en anglès, plàstica en anglès, vinculació de les investigacions d’aula amb l’anglès, etc.
Pel que fa al sistema d’avaluació dels resultats, cal comentar que és el primer any que el centre desenvolupa aquest projecte, i que per tant  encara s'està en procés de definir un sistema d’avaluació. No obstant, al centre es valora la participació dels nens/es en llengua anglesa com a molt més elevada que en cursos passats pel que fa al dia a dia del centre. Per tant, es podria afirmar que s’està aconseguint que l’anglès formi part del dia a dia de les aules i de les diferents festivitats de l’escola com a quelcom normalitzat.
Metodologia i recursos utilitzats:
A nivell metodològic, cal esmentar que aquest projecte s’emmarca com una proposta del tot global i per tant, es valora com a molt important la possibilitat d’immersió lingüística, motiu pel qual la mestra del centre fa ús de la llengua anglesa en tot moment al llarg de la jornada escolar.
Aquesta metodologia emprada, l’han pensat com a variada, tenint sempre com a referent la importància dels recursos lúdics i alhora funcionals, que són quelcom tant importants en les edats dels nens del centre.
Valoració:
La valoració dels membres de l’escola El Vapor és molt positiva, de cara al curs vinent s’està pensant en la possibilitat de fer la psicomotricitat d’infantil en anglès i continuar treballant la plàstica (de la primària) en anglès.
Conceptes  claus:
Vinculació explicita del pla experimental amb uns dels pilars de l’escola sent aquest la Perspectiva Educativa dels Projectes de Treball.

Si desitgeu ampliar aquesta experiència o veure d’altres projectes que s’estan desenvolupant a l’Escola El Vapor, de Terrassa, podeu fer clic aquí, i accedireu a la seva pàgina web.

Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.