dissabte, 4 de juny de 2011

La Pissarra Digital en una classe d'anglès de Cicle Inicial. ESC Marquès Casals

A l’escola Joan Marqués Casals, situada al barri de Sant Pere Nord de Terrassa,

un dels seus professors d’anglès, en Josep Ramon Vidal ens ha obert les portes de la seva aula, per tal de compartir amb tots nosaltres com fer una classe d’anglès amb el suport d’una Pissarra Digital amb alumnes petits (Primer de Primària).
El professor inicia la sessió sobre el temps (Weather), aquesta té una durada total de mitja hora i a l’aula hi  ha 12 alumnes degut a que és un activitat de grup desdoblat. Aquests dos factors ajuden al bon desenvolupament de la classe.

 


Títol: Aprendre anglès amb la PDI
Centre educatiu: Escola Joan Marquès Casals
Nivell: Cicle inicial (Primer de primària)
Competències: Aprendre a aprendre i competència digital i competència lingüística
Àrees: Llengua estrangera (anglès)
Àmbit d'implicació: Cicle
Objectius: Aprendre anglès amb l’ús de la PDI; en concret, vocabulari relacionat amb el temps i amb el vestuari.

  Descripció:
    El primer que fan els alumnes quan entren a la classe és contestar a la pregunta: How do you feel? (Com et sents?); per a fer-ho toquen una de les imatges que hi ha a la porta de l’aula (Happy, Hungry, etc.). Gràcies a això el professor pot veure com se senten els seus alumnes abans d’iniciar la sessió i tenir-ho en compte al llarg de la mateixa. Cal esmentar que el mestre repeteix aquesta acció en el moment que els infants han de sortir de l’aula, per tal de poder valorar la seva tasca docent (observar si els alumnes surten tristos o contents). Aquestes accions es fonamenten en un Projecte transversal que porta a terme l’escola: el treball de les emocions.
    Després d'aquesta primera acció el mestre fa cantar i ballar als alumnes una cançó sobre el temps, així els alumnes es desinhibeixen i es motiven.
    A continuació es van treballant diverses activitats (sobre el clima i el vestuari) amb el suport de la PDI.
    S'acaba la classe amb els alumnes en posició de relax i escoltant novament una cançó en anglès.

    Cal destacar que tota la sessió és en anglès, i que el mestre no utilitza per a res el català. Aquest ens explica que treballar amb la pissarra digital li permet fer-ho íntegrament en anglès.

    Recursos:
     • Pissarra digital (PDI)
     • Activitats de la PDI del llibre d'anglès
     • Cancó final de l'activitat extreta de la xarxa (Internet)
     Cliqueu aquí per veure fotografies de l'aula.

     Per últim, si desitgeu més informació de l'escola Joan Marquès Casals, podeu fer clic aquí per accedir a la seva pàgina web. 
     Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.