dimecres, 4 de maig de 2011

Treballem el càlcul: "50 x minut" a les Escoles Salvador Vinyals i Sala Badrinas

Aquesta activitat pretén que  els alumnes calculin 50 operacions en un minut de temps.


Centre educatiu: Salvador Vinyals

Nivell: Cicle Inicial, Mitjà i Superior

Centre educatiu: Sala i Badrinas

Nivell: P-4 i P-5
Competències: Competència Matemàtica (Càlcul) i Competència d'autonomia i iniciativa personal.
Àrees: Aquesta activitat es troba immersa dins de l'assignatura de matemàtiques, tot i que es realitza diàriament, i no necessàriament a l'hora reservada per a treballar les matemàtiques. El centre sol utilitzar la sisena hora per a desenvolupar l'activitat amb els infants.

 


                      Àmbit d'implicació: Podríem considerar aquesta activitat com a transversal de tot el Centre Educatiu, doncs la realitzen tots els alumnes independentment del seu curs. Projecte de Centre, pla estratègic.


Objectius: L'objectiu principal d'aquesta activitat és agilitzar el càlcul mental dels alumnes. No obstant, també es pretén fomentar el gust per les matemàtiques.

Descripció: Aquesta activitat pretén que  els alumnes calculin 50 operacions en un minut de temps. Cada dia els alumnes fan 50 operacions. Quan aconsegueixen superar amb èxit totes les operacions, passen al següent nivell de dificultat.
Les operacions estan adaptades a l'edat de l'alumnat i va augmentant progressivament (primer suma, després resta, etc.).
Un aspecte molt important a tenir en compte en la implementació d'aquesta activitat és que sempre ha d'anar acompanyada de la explicació d'estratègies de càlcul per part del mestre. Mai s'ha de voler realitzar l'activitat sense aquest acompanyament.
És una activitat que es motiva amb el reconeixement del progrés de l'alumne al centre (reconeixement de l'èxit personal, visualització del progrés en un mural a un lloc comú del centre, etc.)


Recursos: Per tal de poder desenvolupar aquesta activitat es necessita d'un material concret (Full amb les operacions), si voleu més informació o disposar del material, podeu accedir als següents enllaços:

Material i informació en anglès (també per EI)
El material traduït
Objectius per cursos
Estratègies per a treballar conjuntament amb el material
50 x minut 1a part 
50 x minut 2a part 
50 x minut Educació Infantil 1a part
50 x minut Educació Infantil 2a part
Quadres del 100

(S'agraeix a Ferran Medina la tasca de traducció d'aquest material al català)Valoració: Al centre Salvador Vinyals valoren molt positivament aquesta activitat, doncs la mestra de matemàtiques de Tercer de Primària (responsable de l'activitat), ens afirma que als alumnes els agrada molt i aquesta motivació fa que cerquin estratègies per a superar-se dia a dia. 


Si voleu accedir a la pàgina web del centre educatiu Salvador Vinyals, feu clic aquí.
Si voleu accedir a la pàgina web del centre educatiu Sala i Badrinas, feu clic aquí.

Aquesta activitat també es porta a terme a l'Escola Mare de Déu de Montserrat.
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.