dissabte, 7 de maig de 2011

Programa de foment i dinamització de la lectura a l'Institut Can Jofresa


A l'INS Can Jofresa, per tal de fomentar la lectura i el gust per la lectura es duen a terme prinicipalment aquestes activitats a espais diferents: 
1. La Biblioteca a l'aula,2. Els punts de lectura,3. Club de la lectura "dels lletraferits"Centre educatiu: Institut Can Jofresa
Curs acadèmic: 2010-11
Nivell: Projecte de centre
Àmbit d'Implicació: Aquest Projecte es troba immers dins del Projecte Educatiu de Centre, i es concep com un projecte de Millora de les Competències Bàsiques a través de les eines d'aprenentatge. 
Competències: Competència Comunicativa Lingüística i Audiovisual, Competència d'Autonomia i Iniciativa Personal
Àrees: Projecte de caire interdisciplinari, tot i que manté vincles més estrets amb matèries tals com la Llengua Catalana i la Castellana.
Objectius:
- Crear i consolidar hàbits de lectura.
- Adquirir la competència lectora i el gust per la lectura.
- Desenvolupar l'esperit crític i l'autonomia personal.


A continuació, procedim a descriure més detalladament els tres àmbits: 
1. La Biblioteca a l'aula:
Aquest espai de la Biblioteca a l'aula consisteix en un seguit d'activitats: 
- Es fan qüestionaris d'hàbits lectors
- Les classes disposen d'una biblioteca mòbil
- Es valoren texts que es van llegint
- Es realitzen lectures individuals
- Es fan diaris de lectures
- Activitats participatives dirigides al professorat
2. Els punts de lectura
Els punts de lectura són plafons situats a punts estratègics del centre. 
Els alumnes han participat en:
- La seva confecció
- La selecció dels texts
- La programació d'activitats trimestrals
 Aquesta és una activitat voluntària dirigida a tots els membres de la Comunitat Educativa del centre.         
Els participants al club de la lectura llegeixen un llibre cada trimestre i fan diverses activitats tals com: passi de pel·lícules, tertúlies literàries, xerrades, etc.

Valoració:
Biblioteca a l’aula


És una activitat que pretén crear i consolidar els hàbits de lectura. L’alumne va adquirint i consolidant el gust per la lectura al llarg del curs a partir de les diferents activitats que es realitzen a classe i al mateix temps desenvolupa l’esperit crític i es potencia l’autonomia com a lector.


Club de lectura de Centre: "Club dels Lletraferits"


És una activitat consolidada i amb una participació creixent (a l’última tertúlia es van reunir més de 100 persones).

És una experiència enriquidora i satisfactòria per a tots els participants ja que cadascú té l’oportunitat d’aportar la seva visió sobre l’obra. Les tertúlies en què ens han visitat els autors (Lluís-Anton Baulenas i Jaume Cabré) han aportat a més a més la riquesa de la creació literària.

Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.