dilluns, 9 de maig de 2011

Consell d'alumnes dins del Pla de Convivència de Centre a l'Institut Cavall Bernat


L'INS Cavalls Bernat organitza, dins del seu Pla de Convivència, uns Consells de Delegats per tal d'aconseguir la implicació i participació dels alumnes. Els Consells de Nivell es troben cada 15 dies i participen dos representants de cada classe del nivells (un total de vuit alumnes).
Amb els aquests consells s'afavoreix la convivència i el clima escolar, el manteniment del centre, es dinamitzar el Pla d'acollida i dels companys lingüístics.Centre educatiuInstitut Cavall Bernat 
Curs acadèmic: 2010/11    
NivellPrimer d' ESO  
Àrees: El Pla de Convivència de l'institut Cavall Bernat és de caire transversal i interdisciplinari.  
Àmbit d'implicació: Pla d'Autonomia de Centre (PAC)
Competències:  Autonomia i iniciativa personal i Comunicativa Lingüística

                                                                                                Objectius:  

  Per tal d'aconseguir la millora del clima de convivència al centre, s'ha posat en marxa el Pla de Convivència. Es tracta d'assolir d'altres objectius:
   1. Aconseguir un clima de confiança al centre
   2. Potenciar la participació de l'alumnat
   3. Treballar habilitats com la comunicació, les emocions, les relacions interpersonals, la resolució dialogada dels conflictes, les habilitats socials, etc.
   4. Introduir la mediació com a via de resolució i gestió de conflictes
   Descripció:
   Tal i com veiem reflectit als objectius es vol aconseguir la implicació i participació dels alumnes del centre. Al Pla de Convivència s'explicita el paper que poden prendre els alumnes dins del centre; és a dir, els diversos espais on poden participar. Aquests són: els delegats i Consells de Delegats, el Consell de Nivell, L'alumnat solidari, Dinamitzadors del Pla d'esports i el Grup de mediació.

   A continuació descriurem més detalladament el Consell de Nivell. 

   Pel que fa al Consell de Nivell cal explicar que es tracta d'unes reunions que es duen a terme al centre cada 15 dies (els dilluns) i on hi participen dos representants de cada classe de Primer d'ESO (un total de vuit alumnes).

   Al Consell de Nivell els alumnes, dinamitzats per la professora Pepa Martin (Coordinadora del Consell), tracten aspectes propis de la convivència al centre. Es parlen diversos temes en relació a la convivència, com ara certes problemàtiques que hagin pogut sorgir, per tal de cercar solucions. Els objectius d'aquesta dinàmica són: 
   Afavorir el manteniment del centre
   Establir i dinamitzar un pla per de millora del clima d'aula
   Dinamitzar el Pla d'acollida i del company lingüístic 
   ...i d'altres que es poden proposar a partir de l'anàlisi del dia a dia del centre


    A més, també es fa un seguiment del comportament dels alumnes de cada classe al llarg dels 15 dies posteriors a la reunió. Aquest seguiment es realitza gràcies a uns full de seguiment de grup classe. Al full si recullen les firmes dels diversos professors que hagin tingut els alumnes. Si els alumnes després d'una classe s'han comportat correctament el professor firmarà, mentre que si hi hagut problemes de disciplina també quedarà anotat.

   Podem resumir les funcions del Consell de Nivell de la següent manera:
   1. Analitzar tots els aspectes que afectin el funcionament del grup
   2. Vetllar pel bon funcionament de la classe i del centre
   3. Ha d'ajudar a la resolució de conflictes. No ha de ser font de conflictes
   4. Estudiar les necessitats del grup i proposar accions
   5. Ajudar a que els companys assumeixin les seves responsabilitats
   6. Portar el control del full d'hàbits
   Una última consideració que hem de fer en referència als Consells de Nivell és la següent: els alumnes encarregats d'assistir-hi van prenent nota de tots els temes que es parlen a la reunió per tal de després poder-los comunicar a la resta de la classe en l'hora de tutoria.

   Material
   El material necessari per a desenvolupar el Pla és: un petit dossier per al professorat i un altre per a l'alumnat.
    Si desitgeu ampliar la informació sobre aquesta experiència, o veure d'altres experiències que s'estan desenvolupant al l'institut Cavall Bernat, podeu fer clic aquí i accedireu a la seva pàgina web. 

    Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.