divendres, 20 de maig de 2011

La ràdio a l'escola Font de l'Orpina

Els alumnes del Cicle Mitjà i del Cicle Superior per cursos i en petits grups, assisteixen setmanalment al taller per gravar la dramatització d’un conte, la creació i realització d’un concurs radiofònic, etc. Les pràctiques es realitzen una vegada a la setmana i tenen una durada de dues o tres sessions depenent de l’activitat a realitzar.Al final del curs els alumnes presenten un recull d’aquestes pràctiques.
Centre educatiu: Escola Font de l' Orpina (Vacarisses)
Coordinador/a: Miguel Àngel Gallego            
Curs Acadèmic: 2010-11
Nivell: Cicle Mitjà i Cicle Superior (De tercer a sisè)
Competències: competència comunicativa i competència digital.
Àrea: Aquest és un Projecte de caire interdisciplinari, que no es relaciona únicament amb una matèria concreta.

Objectius:
Amb aquest Projecte de ràdio, es pretenen assolir diversos objectius. El principal seria fomentar habilitats comunicatives. 
  
 


 

No obstant, també se'n treballen d'altres, que són: 

  • Conèixer els elements bàsics del llenguatge radiofònic.
  • Potenciar l’ús de la llengua catalana com a llengua d’intercomunicació a dins i a fora de l’aula.
  • Conèixer els principis generals en els quals es basa la comunicació audiovisual (emissor, receptor...).
  • Conèixer el vocabulari bàsic utilitzat en el món dels mitjans audiovisuals.
  • Ser capaç d’elaborar i de llegir un guió radiofònic.
  • Interessar-se pel desenvolupament científic i tècnic de les tecnologies audiovisuals, l’evolució i les aplicacions, tot valorant-ne la repercussió en la societat actual.
  • Potenciar la creativitat i la capacitat d’expressió mitjançant l’elaboració de diferents formats radiofònics: dramàtics, concurs, informatius, publicitat...
  • Valorar l’ús del so com a element indispensable per a crear emocions.
  • Valorar, gaudir i respectar el patrimoni audiovisual i apreciar-lo com a font de coneixement i com a recurs per al desenvolupament individual.
  • Fomentar el treball en equip com a element d’integració entre l’alumnat, tot adoptant actituds de flexibilitat, cooperació, coordinació, supervisió o subordinació, participació, interès i respecte, que permetin dur a terme tasques comunes.


Descripció:                     

El treball que realitzen els alumnes del Cicle Mitjà i del Cicle Superior de l’escola al taller de ràdio no és altre que la realització de petites càpsules radiofòniques.
Els alumnes, per cursos i en petits grups, assisteixen setmanalment al taller i realitzen una determinada pràctica: dramatització d’un conte, creació i locució d’una falca publicitària, creació i realització d’un concurs radiofònic,elaboració de falques radiofòniques, etc. I al final del curs presentem un recull d’algunes d’aquestes pràctiques que hem anat realitzant al llarg dels trimestres...
Les pràctiques es realitzen una vegada a la setmana i tenen una durada de dues o tres sessions depenent de l’activitat a realitzar. Per exemple, la pràctica del dramàtic acostuma a durar un parell de sessions: en la primera sessió es reparteixen els papers, es
fa un petit assaig, es treballa l’entonació, els silencis, els tècnics de so fan
proves de micròfons i de la música i dels efectes sonors a utilitzar... I ja a la segona sessió, amb una setmana de marge per a preparar-se el guió a casa, els alumnes duen a terme l’enregistrament del dramàtic.
Una vegada acabada la gravació, i gràcies a que disposem d’una pantalla plana a l’aula de 40’’, entre tots podem participar del procés d’edició amb un programa d’edició sonora per tal de veure si hi ha algun petit fragment de la gravació que s’ha d’esborrar o retocar.

Recursos:

Els recursos dels que disposa el centre, per tal de desenvolupar aquest projecte, són:

- El kit de ràdio que està format per: lector cd de doble format, interpreta arxius mp3; taula de mescles model (Behringer Xenyx 1222FX); 5 micròfons; 5 peus micro; 5 pinces micro; amplificador d’auriculars; 10 auriculars;  2 caixes acústiques autoamplificades Model (Work NEO 5A).
- 1 ordinador Pentium 4 a 2800 MHz amb 1 Gb de RAM i un programari adequat per a l’edició i el treball en directe. Teclat i ratolí.
- A l’aula de ràdio hi ha: pantalla plana de 40’’, taula de locutors, 5 cadires, taula de control, 3 tamborets , 3 bancs.

Valoracions:
El coordinador del Projecte de ràdio, Miguel Àngel Gallego, ens explica que al centre valoren molt positivament com s'està duent a terme aquest projecte. 
Aquest ens explica que aquest projecte es porta a terme des de l'any passat, i que els resultats són cada cop més favorables.
A més, el número de visites a la web del centre (on s'exposen les gravacions fetes a la ràdio de l'escola) van augmentant dia rere dia.
Per últim, si desitgeu ampliar la informació d'aquesta experiència, o cercar d'altres experiències que s'estan duent a terme a l'Escola Font de l'Orpina de Vacarisses, 

Accés a:
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.