dijous, 24 de març de 2011

Narració encadenada a través d'una Wiki. Escola Marià Galí, Escola Isaac Peral i Institut Nicolau Copèrnic

L'Escola Marià Galí, Escola Isaac Peral i Institut Nicolau Copèrnic fan una narració encadenada a través d'una Wiki. A la Wiki se'ls presenta als alumnes uns temes a partir d'una imatge (vampirs, fantasmes, bruixes, monstres, teranyines, pirates). Trien una imatge per iniciar o continuar una història.  L’escrit que vagi incorporant cada alumne ha d'anar signat amb les inicials de l'alumne i el centre.


Centres educatius: Escola Marià Galí, Institut Nicolau Copèrnic i Escola Isaa Peral
Curs acadèmic: 2010-11
Nivell: Educació Primària- Cicle Superior (sisè) i  Educació Secundària- Primer d'ESO
Àmbit d'implicació: Coordinació Primària-Secundària
Competències: Comunicativa Lingüística i Audiovisual,
Artística i Cultural i Tractament de la Informació i competència digital


Àrees: Aquest és un Projecte transversal i interdisciplinari, on els alumnes tenen la oportunitat de treballar diversos continguts en relació a diverses matèries. Sobretot destaquem el treball en relació a la Llengua Catalana, ja que fonamentalment es treballa l'expressió escrita i lectora, així com la competència digital.
D'altres possibles àrees que es podrien implicar en aquest projecte són: Matemàtiques, Ciències naturals, Educació Visual i Plàstica...


Temporització: de moment les diverses escoles estan iniciant el Projecte amb els seus alumnes. Entre els mesos de febrer i març se'ls va presentar la Wiki als infants. 


Objectius:
  • Millorar el nivell de comprensió escrita, així com de comprensió lectora dels alumnes implicats
  • Fomentar l'autoregulació de la correcció lingüística
  • Millorar la utilització de mitjans tecnològics
  • Fomentar la creativitat
  • Treballar valors propis del treball cooperatiu

Descripció
Els alumnes de sisè de primària i de Primer d'ESO de les escoles que participen en aquest Projecte, tenen la oportunitat de poder escriure diversos contes entre tots gràcies a una Wiki. Aquesta pren el nom de TENEBRES.
A la Wiki se'ls presenta als alumnes un seguit de temes a partir d'una imatge: vampirs, fantasmes, bruixes, monstres, teranyines, pirates. Aquests poden escollir una imatge, la que més els agradi i iniciar o continuar una història.  L’escrit que vagi incorporant cada alumne ha d'anar signat amb les inicials de l'alumne i el centre.

Cal esmentar que el control de participació es va fent a partir d’una taula on els alumnes van posant una creu cada vegada que participen. Tot i que és tasca del professorat el seguiment de la participació per part de tot l’alumnat.

La presentació i elaboració:                                           
Valoració: cal destacar que els diversos centres educatius implicats acaben de donar inici a aquest Projecte, de forma que és massa aviat per a poder-lo valorar. No obstant, les primeres reaccions dels alumnes dels diversos centres, quan se'ls va presentar l'activitat van ésser molt bones. Així doncs, es preveuen bons resultats!!
Conte acabat
Narració
Si voleu accedir a la Wiki, feu clic aquí

Si desitgeu accedir a les pàgines webs dels centres implicats ho podeu fer clicant en el nom del centre: Escola Marià Galí, Escola Isaac Peral, Institut Nicolau Copèrnic

http://tenebres.wikispaces.com
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.