dijous, 17 de març de 2011

L'hort en "Parades en Crestall" a l'Institut Nicolau Copèrnic


Els alumnes de segon d' ESO de l'INS Nicolau Copèrnic treballen l'hort  de manera interdisciplinària:  principalment a experimentals i també relaiconat amb les matemàtiques, plàstica, etc. 
L'activitat pretén implicar a les famílies, porten restes orgàniques pel compostador. L'hort és ecològic i utilitza el patró de plantació  anomenat "Parades en Crestall", creat per Gaspar Caballero: aquesta tècnica combina hort amb jardí.


Centre educatiu: Institut Nicolau Copèrnic
Curs acadèmic: 2010-2011
Nivell: Segon d' ESO
Àmbit d'implicació: Projecte de Centre
Àrees: L'hort es treballa dins de l'assignatura d'experimentals, tot i que és un projecte força transversal, que es vincula amb d'altres assignatures com ara les matemàtiques, plàstica, química, etc.
Competències: Coneixement i Interacció amb el món físic
Veure més fotografies de l'experiència

Objectius: El treball a l'hort per part dels alumnes de Segon d'ESO de l'Institut Nicolau Copèrnic pretén assolir diversos objectius, alguns d'ells són: 
- Potenciar actituds de conservació i respecte cap al Medi Ambient;
- Aprendre quin és el funcionament de l'hort;
- Potenciar hàbits d'alimentació sana;
En definitiva, potenciar una educació compromesa amb el desenvolupament sostenible


Descripció:
El projecte de l'hort a l'Institut Nicolau Copèrnic es va iniciar fa dos anys. Aquest, tal i com ja hem comentat, és un projecte transversal i interdisciplinari on hi participen els alumnes de segon d' ESO del centre. 
Tot i que aquest projecte es fa des de fa ja 2 anys, aquest any l'acaben d'iniciar novament. Fins al moment, tant sols s'ha fet la primera sessió amb dos dels tres grups d'alumnes.


L'activitat es desenvolupa seguint el següent ordre:
- 10/15 minuts de teoria
- 30 minuts de treball a l'hort
- 10 minuts per a recollir les eines
                                                                          
Punts forts i Punts febles:
Com a punts fort de l'experiència, la coordinadora de la mateixa destaca el treball a l'aire lliure, així com els bons resultats que s'han assolit fins al moment.
Com a punts febles destaca que els grups d'alumnes són força grans i això obliga als alumnes a tenir molt clara quina és la seva tasca a desenvolupar. També destaca que més implicació per part del professorat milloraria el projecte.


Altres consideracions
Aquest projecte també pretén implicar a les famílies dels alumnes, ja que han de dur les restes orgàniques el dia abans de treballar a l'hort, per tal d'omplir el compostador.
L'hort del centre és ecològic i el patró de plantació que utilitzen per a treballar-lo és l'anomenat "Parades en Crestall", creat per Gaspar Caballero. Aquesta tècnica permet augmentar la productivitat en espais molt reduïts, tot combinant hort amb jardí. 
Un nou Projecte que tenen en ment a l'escola és posar arbres fruiters, que facin fruita durant l'època del curs acadèmic, d'aquesta manera els alumnes podran collir la fruita i menjar-se-la. 


Si desitgeu més informació sobre el mètode de parades en crestall desenvolupat pel senyor Gaspar Caballero, podeu fer clic al següent enllaç (pàgina web del centre)Per a més informació sobre l'institut Nicolau Copèrnic, o per a posar-vos en contacte amb el mateix, podeu accedir a la pàgina web del centre fent clic aquí
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.