dimecres, 9 de març de 2011

Reduïm l'alumini a l'Escola El Vallès


A l'ESC El Vallès, com a Escola Verda, treballen per conscienciar als alumnes sobre la importància de reduir el consum de paper d'alumini com un exemple  de què és possible una forma de vida més sostenible. El paper d'alumini que es porta al centre es recull i es peda cada setmana: les classes que han portat menys quantitat són premiades.Centre educatiu: El Vallès
Curs acadèmic: 2010-2011                                       
Nivell: Infantil i  Primària (Tots els cursos)
Àmbit d'implicació: Projecte de Centre
Àrees: Aquesta activitat forma part del Projecte "Escola Verda" dins del qual es troba immers l'escola;  aquest és un Projecte transversal del centre.
Competències:  Coneixement i Interacció amb el món físic
Més fotografiesObjectius:
Aquest objectiu concret és troba inserit dins dels objectius del Projecte "Escola Verda", que promou una educació per a un desenvolupament sostenible. Els objectius d'aquest projecte són: conèixer el patrimoni natural, prioritzant l'entorn més pròxim al centre, sensibilitzar a la comunitat sobre les principals problemàtiques ambientals i promoure actituds i pràctiques respectuoses amb el Medi Ambient: conscienciant que la millora global tant sols es pot donar si tots hi posem de la nostra part.
                                       
Descripció:
L'escola desenvolupa el Projecte d'Escola Verda promovent activitats o accions concretes. Una d'aquestes activitats és "Reduïm l'alumini":
Cada classe té un contenidor per a poder reciclar alumini. A més també els varen donar una bossa on havien d'anar guardant cada setmana el paper d'alumini que portaven els alumnes de cada classe.
Cada divendres a la tarda un responsable de cada classe (des de P3 fins a 6è) és el responsable de pesar tot l'alumini que han acumulat els alumnes de la seva classe. Aquest responsable l'anomenen "Cap de brigada verda". Cal matisar que la "Brigada verda" són un grup de quatre alumnes encarregats cada setmana de que l'escola estigui
bé: neta, ordenada, etc.
Un cop pesat l'alumini aquelles classes que han dut menys alumini, o gens són premiades amb un arbre petit de cartró que han de penjar a la porta de la seva classe. Això significa que són la "Classe Verda" de la setmana. 

A l'entrada del centre, també hi ha un gran cartell on es van apuntant, setmanalment, els pesos de l'alumini que ha portat cada classe.

Valoració: Es valoren molt positivament els efectes que han causat en els alumnes aquesta activitat, ja que el consum d'alumini per part dels mateixos s'ha reduït notablement. Per tant, podem considerar que aquesta activitat està ajudant als alumnes a desenvolupar una actitud més sostenible envers el medi. 


Aquí podeu  veure fotografies d'altres activitat que s'engloben dins d'aquest Projecte d'Escola verda, com ara la plantada de roses al Parc Sant Jordi o l'ús del dibuix i la informàtica com a eines de conscienciació.


Si voleu més informació sobre aquesta experiència o d'altres, podeu posar-vos en contacte amb l'Escola El Vallès. Feu clic aquí per a visionar la seva pàgina web. 
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.