dimecres, 2 de febrer de 2011

Els Blogs d'aula a l'Escola Marià Galí


A l'ESC Marià Galí es fan servir els blogs tant com a eina d'aula, editat pels propis alumnes i també  com a mitjà de treball dels alumnes. Cada tipus de blog té funcions i característiques diverses: notícies de la classe i activitats curriculars, en el primer cas, així com opinions i activitats individuals  
Centre educatiu: Escola Marià Galí
Curs acadèmic: 2010-11Nivell: Tots (Sobretot cicle mitjà i Superior)
Competència: Competència digital
Àrees: es treballa de forma interdisciplinària
Àmbit d'implicació:  Projecte de Centre
Objectius: Afavorir el desenvolupament de la competència digital dels alumnes gràcies a l’ús dels Blogs.
   Descripció:
  Al centre Marià Galí utilitzen els Blogs a tres nivells, que són:
   1. A nivell d’escola: Blog principal/general de notícies del centre;
   2. A nivell de classe: Blogs de classe;
   3. A nivell d’alumnes: Blogs d’alumnes, només de Cicle Superior.

  1. Blog general del centre
  S’utilitza per a recollir-hi les noticies més importants de l’escola; Cal esmentar que aquest Blog tant sols pot ésser editat pels mestres, és a dir, que els alumnes no hi tenen accés.
  Si voleu accedir al Blog General del centre, feu clic aquí.

  1. Blogs de Classe
  Cada classe de l’Escola Marià Galí disposa d’un Blog, on els alumnes  són els encarregats d’editar-lo i d’anar-lo actualitzant. Cal dir que  d’aquest recurs en treuen més profit els alumnes de cicle i mitjà i superior, ja que tenen un grau major d’autonomia.
  Algunes de les coses que es recullen en els Blogs de Classe, són:
  -         Informació i notícies pròpies de la classe (excursions,...);
  -         Agenda d’activitats curriculars per a fer a casa (deures,...);
  -         Propostes curriculars d’ampliació per a fer a casa;
  -         Visualitzacions de vídeos/àudios per a complementar els treballs de classe;
  -         Registre de dades meteorològiques;
  -         Noticiari quinzenal/setmanal en vídeo o àudio (TV o Ràdio de l’escola);
  -         (...)
  Si voleu accedir als Blogs de Classe, feu clic aquí.

  3.      Blogs dels Alumnes
  Els Blogs dels alumnes són Blogs personals i cada alumnes de Cicle Superior en disposa d’un.
  Les diferents activitats que publiquen els alumnes al seu Blog tenen com a objectiu treballar les següents subcompetències (La competència és el desenvolupament de la competència digital):
  a.      Treballar amb les principals eines ofimàtiques (Processadors de textos, Treballar amb taules, Presentacions amb Power- Ponit, Disseny de cartells,etc.)
  b.      Tractament de la imatge digital (Gràcies a programes com: el Paint, el Paint Shop Pro,etc.);
  c.      Recerca i tractament de la informació (Sobretot a través de la Viquipèdia);
  d.      Producció àudio – visual (Com per exemple Felicitacions Sonores, anuncis, etc.) ;
  e.      Integració de recursos web 2.0, és a dir, integrar al Bloc recursos d’altres webs que ens permeten fer més coses, com: còmics, enllaços de música, etc.  Cal destacar que cada alumne té un apartat al Bloc on hi recull la seva música preferida (a través d’enllaços al Youtube).
  Si voleu accedir als Blogs dels Alumnes, feu clic aquí.

  Recursos: Aplicació de blogs de  l’XTEC (XTEC.blocs)
  Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.