dimecres, 2 de febrer de 2011

Vinculació Famílies i Escola a l'Escola Antoni Ubach i Soler


A l'ESC Antoni Ubach treballen per vincular les famílies a l’escola a través de fer-les  conèixer  l’escola. Els pares i mares visiten la biblioteca del centre: s'explica un conte, se'ls presenta una selecció d'imatges dels alumnes, es pren un cafè i es xerra sobre el centre i els seus fills i filles.


Centre educatiu: Escola Antoni Ubach
Àmbit d'implicació: Pla Estratègic de Centre
Competències:  Comunicativa Lingüística i Audiovisual.
 A l'Escola Antoni Ubach, situada al barri de Ca n’Anglada de Terrassa, estan impulsant una nova experiència de centre per tal de vincular les famílies amb l’escola.
Aquesta experiència té com a objectiu la coneixença de l’escola per part de les famílies, per tal d’aconseguir que el grau d’implicació d’aquestes en el centre augmenti, aconseguint així una relació més fluida entre ambdós agents de la Comunitat Educativa i impulsant una escola més inclusiva per a tots.
En concret aquesta bona pràctica consta d’una visita per part dels pares a la Biblioteca de l’escola. Les visites es realitzen en grups reduïts (un màxim aproximat de 15 pares), els dimarts a la tarda en horari escolar (a les 15:15h.) i estan formats per pares i mares d’alumnes d’un mateix curs.  Es va iniciar aquest curs i fins al moment s'han realitzat tres trobades dels grups d'alumnat de Cicle Superior.

Aquesta visita a la Biblioteca de l’escola té un format innovador. Consta de les següents parts:

  1. S’inicia amb una primera part interactiva on els pares en primera persona poden apreciar la importància que té la Biblioteca per al centre: primer se’ls explica algun conte/obra de teatre, etc. i a continuació se’ls fa participar en algunes activitats relacionades amb la lectura, poesia, etc.  D’aquesta manera, d’una forma lúdica i motivadora els pares van coneixent la Biblioteca del centre.
  2. Després d’aquesta primera part més lúdica, se’ls presenta als pares un power-point explicatiu on aquests poden veure com treballen els seus fills a la biblioteca (algunes experiències, racons, etc.).
  3. Per últim, se’ls convida a prendre un cafè i s’inicia una xerrada informal entre els diferents familiars i els membres de l’escola.
  4. Abans d’abandonar el centre els pares i mares són obsequiats amb un petit detall, per tal d’aconseguir que aquesta experiència resulti del tot significativa i serveixi per augmentar la seva participació al centre.
Aquesta experiència forma part d’un projecte, a llarg termini, d’integració de les famílies al centre a través de la coneixença del mateix, i per tant, aquesta visita a la Biblioteca tan sols és una de les actuacions que es preveuen. Aquesta actuació està vinculada a l'objectiu de Millora de la cohesió social del Pla d'Autonomia de Centre.

Podeu consultar algunes fotografies d’aquesta experiència fent clic aquí


Si desitgeu consultar més informació sobre l'Escola Antoni Ubach i Soler, podeu fer clic aquí.
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.