dilluns, 31 de gener de 2011

Coneixement del medi amb la Pissarra Digital Interactiva: PDI a l'ESC Pere Viver


Aquesta notícia presenta un exemple d'activitat curricular de coneixement del medi, el barri, amb la Pissarra Digital Interactiva (PDI) a l'ESC Pere Viver.En aquest cas s'utilitza inicialment per presentar l'activitat i al final per qupe els grupos d'alumnes mostrin la feina feta en la seva cerca i tractament de la informació.Títol: El nostre barri 
Centre educatiu: Pere Viver
Nivell: Educació infantil i cicle inicial
Competències: Aprendre a aprendre i competència digital
Àrees: Coneixement del Medi
Àmbit d'implicació: Cicle
Objectius: Conèixer el barri on vivim gràcies a l’ús de la PDI

  Descripció:
  L’activitat s’inicia plantejant als alumnes conèixer el barri on vivim, gràcies al desenvolupament de certes activitats/pràctiques cooperatives, i prenen sempre com a suport la PDI: Com són els habitatges, on es pot jugar, com són els carrers, les botigues, l'escola ...

  Es distribueixen les feines de cerca d'informacions en grups de quatre o cinc alumnes.
  Cada grup fa una part del projecte:
  ● Habitatges
  ● Serveis
  ● Espais
  ● Carrers

  Finalment i com a final del projecte es munten les activitats amb els materials recollits.
  Quan un grup ha seleccionat un material que pot formar de la seva part del projecte,
  l'afegeix a la pissarra i així fins que estiguin incloses totes les aportacions dels grups.
  Finalment entre tots revisem i fem les modificacions que calguin fins que quedi el projecte final consensuat per tots.


  Recursos: Programari de la Pissarra Digital
  Valoracions:

  -         El treball col·laboratiu és molt enriquidor, tothom aporta alguna cosa al projecte final i se sent partícip del resultat aprenent dels companys i valorant la feina feta.
  -         Cal esmentar que aquest és un projecte interdisciplinari, ja que les diferents activitats que desenvolupen els alumnes són d’àrees molt diverses: llengua, matemàtiques, educació via, etc.

  Més propostes de treball:
  -         Elaboració d'un diari digital: Cada grup realitza una part.
  -         Tasques que es puguin distribuir en diferents apartats.

  Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.