dijous, 27 de gener de 2011

L'ús de la videoconferència a educació infantil i a cicle inicial a l'ESC Marià Galí


A l’ESC Marià Galí es fa servir l'Skype per fer videoconferència entre alumnes de dues classes diferents del propi centre. D'aquesta manera es treballa la competència comunicativa:  primer han de planificar la conversa i després portar-la a terme: planificació, escriptura, expressió oral, etc. Centre educatiu: Escola Marià Galí
Nivell: Educació infantil i cicle inicial (tot i que es podria extrapolar a qualsevol altre cicle);
Competències: Competència en el tractament de la informació i competència digital
Àrees: es treballa de forma interdisciplinària
Àmbit d'implicació: Cicle
    
  Objectius: Potenciar el desenvolupament dels infants i afavorir el seu procés d’ensenyament – aprenentatge, a varis nivells (potenciar l’ús del català, treballar la cohesió social i la interculturalitat, etc.), a través de l’aprofitament de recursos TAC, com la videoconferència.

  Edu3.cat

  Descripció:
  L’activitat consistia en fer una videoconferència entre alumnes de dues classes diferents del propi centre. Els passos que varen seguir per a desenvolupar l’activitat van ser:
  Primer pas:  Crear un “racó de l’ordinador” dins de cadascuna de les aules implicades;
  Segon pas: Els alumnes omplen una fitxa on es descriuen; responen a qüestions tals com: Com em dic?, Com sóc?, Quines coses m’agrada fer?,...
  Aquesta fitxa de descripció personal serà el guió que els alumnes seguiran al llarg de la videoconferència (cal esmentar que en aquest cas s’ha utilitzat una fitxa de descripció personal, però es podria explicar qualsevol altre tema).
  Tercer pas: Un cop feta la fitxa els alumnes, de dos en dos, inicien la videoconferència amb els alumnes de l’altre classe.


  Recursos utilitzats: Ordinador amb programari adequat  per a fer la videoconferència, com: Skype, Messenger, Gmail,...  i un model de fitxa de descripció personal.

  Per últim voldríem comentar que aquesta activitat és molt coherent en relació als ritmes d’aprenentatge dels alumnes, ja que es pot adaptar al de cadascú (Currículum multinivell).  Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.