dimecres, 19 de juny de 2019

Tallers multinivell a l'Institut Mont Perdut

Franja d’agrupament internivell amb tallers basats en les

intel·ligències múltiples de Howard Gardner.

Centre educatiu: Institut Mont Perdut
Curs acadèmic: 2018-2019
Àmbit d'implicació: Centre
Competències: Comunicativa; Aprendre, Social, Coneixement del medi


https://agora.xtec.cat/iesmont-perdut/moodle/mod/page/view.php?id=22929
Informació elaborada pel centre (https://agora.xtec.cat/iesmont-perdut/moodle/mod/page/view.php?id=22929)
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.