dimarts, 18 de juny de 2019

English day a l'Escola Lanaspa

English Day at Lanaspa-Giralt School. Activitats diverses, cançons, contes, etc, en anglès https://agora.xtec.cat/ceiplanaspa/general/english-day-at-lanaspa-giralt-school/

Centre educatiu: Escola Lanaspa
Curs acadèmic: 2018-2019 i anteriors
Àmbit d'implicació: Centre
Competències: Comunicativa
Àmbits: Llengua Estrangera
Informació elaborada pel centre (https://agora.xtec.cat/ceiplanaspa/general/english-day-at-lanaspa-giralt-school/)
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.