dimarts, 11 de juny de 2019

L'Escola Sant Llorenç del Munt fa Jocs Matmàtics a Cicle Inicial


Per tots és sabut que  les matemàtiques manipulatives són fonamentals en les primeres etapes de l’educació, per això l'escola fa JOCS MATEMÀTICS a Cicle Inicial.


Centre educatiu: Escola Sant Llorenç del Munt
Curs acadèmic: 2018
Nivell: Cicle Inicial
Àmbit d'implicació: Medi natural i Social
Competències: Aprendre, Comunicativa, +

https://sites.google.com/a/xtec.cat/lab-tred-19/s/escola-sant-llorenc-del-munt
Informació elaborada pel centre i incorporada a la web Lab(Tred)19    (https://sites.google.com/a/xtec.cat/lab-tred-19/s/escola-sant-llorenc-del-munt)
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.