dimarts, 11 de juny de 2019

L'Escola Roser Capdevila treballa amb projectes

Els projectes que sorgeixen de la curiositat dels infants que deriven en investigacions actives, el treball autònom que complementen els aprenentatges.


Centre educatiu: Escola  Roser Capdevila
Curs acadèmic: 2017
Nivell: Centre
Àmbit d'implicació: Medi natural i Social
Competències: Aprendre, Comunicativa, +
https://sites.google.com/a/xtec.cat/lab-tred-19/r/escola-roser-capdevila
Informació elaborada pel centre i incorporada a la web Lab(Tred)19    (https://sites.google.com/a/xtec.cat/lab-tred-19/r/escola-roser-capdevila)
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.