divendres, 5 d’octubre de 2018

Mujeres con historia. Institut Torre del Palau

Els alumnes de segon d'ESO de l'institut Torre del Palau han creat un recull de contes infantils sobre dones que han creat història i ho han fet pensant en els alumnes de la seva anterior escola.

Centre educatiu: INS Torre del Palau 
Coordinadora: Silvia Sánchez
Curs acadèmic: 2017-18
Nivell: 2n d'ESO
Àmbit d'implicació: Nivell
Competències: Comunicativa Lingüística i Audiovisual
Artística i Cultural i Tractament de la Informació i competència digital
Àrea: Lengua castellana

    Descripció:

    Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, l'alumnat va elaborar una sèrie de contes basats en la vida dones que els havien resultat inspiradores, ja fos perquè els interessava allò a què es dedicaven, o bé perquè destacaven en els seus camps d'estudi i de treball o havien dut a terme accions per millorar la societat i les nostres vides.

    Els contes els van fer pensant que els destinataris d'aquestes històries serien els companys de la seva anterior escola. Posteriorment es va fer arribar als respectius centres.


    Conceptes clau: contes    Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.