dilluns, 3 d’abril de 2017

Les TAC com instrument d'avaluació. Acroesport. Escola Serra de l'Obac

L'activitat Acroesport utilitza les TAC com a instrument d’avaluació. Es grava el treball i es visiona per tal de fer l'avaluació. Fan coavaluació (participen 3-4 alumnes) i autoavalució a partir de visionar el vídeo. Tenen uns apartats que són els que han d’avaluar. Amb les notes de la coavalucio i de l’autoavaluació es fa una mitjana. Els criteris d’avaluació s'adapten al llenguatge i a l'etapa evolutiva de l’alumne

Centre educatiu: Escola Serra de l'Obac
Coordinador: Xavi Meneses
Curs acadèmic: 2016-17
Nivell: Primària
Àmbit d'implicació: Centre
Competències: Comunicativa Lingüística i AudiovisualTractament de la Informació i competència digital, Aprendre a aprendre, Autonomia i Iniciativa personal, Social i Ciutadana
Àrea: Educació FísicaConceptes clau: coavaluació, autoavaluació

Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.