dijous, 9 de març de 2017

Expressart a l'Escola Rosella

Els alumnes de 6è de l'Escola Rosella treballen l'art a partir de la maleta pedagògica Expressart del museu MACBA, on realitzaran una visita properament. 

Coordinadors/es: Rosa Pons
Curs acadèmic: 2016-17
Nivell: 
Àmbit d’implicació: Projecte de cicle                               
Àrees: Art, Expressió artística        

Objectius:
  • Experimentar amb diferents materials
  • Treballar un autor a partir dels interessos del grup-classe incidint en les tècniques emprades i les característiques pròpies de l’ autor.
  • Potenciar l’expressió artística i creativa de l’alumnat
  • Fomentar  l’interès de l’alumnat per l’art contemporani
  • Incrementar les competències comunicatives i expressives de l’alumnat
  • Treballar en equip de forma cohesionada
  • Aprendre a transmetre emocions, sentiments i idees a partir de materials (pigments, pols de marbre, roba de sac...) i colors.


Metodologia i recursos utilitzats:

L’Escola Rosella treballa amb la maleta pedagògica Expressart. Aquesta maleta pedagògica pertany al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), i proporciona materials diversos amb un enfocament competencial i amb l’art contemporani com a punt de partida. La proposta d’aquesta maleta és poder veure l’art com a un mitjà d’expressió per poder comunicar tant idees, com sentiments i emocions.
La maleta Expressart vol treballar diferents artistes contemporanis que formen part de la col·lecció del museu, pensant en la preparació per una futura visita al museu MACBA. Aquesta maleta treballa una sèrie d’artistes, tant nacionals com internacionals: Cildo Meireles, Katalin Ladik, Pere Noguera, Jona Sterbak, Matt Mullican, Antoni Tàpies i Lawrence Weiner.

Els alumes de 6è de l’Escola Rosella, desprès de conèixer i treballar els diferents artistes, van decidir centrar-se en l’Antoni Tàpies, a partir dels interessos del
grup- classe.
Per començar, van contextualitzar a l’autor amb la seva biografia, influència i simbologia. També es van informar dels materials que solia utilitzar i de les dimensions de les seves obres per poder representar-les i fer-ne diferents versions basades en les seves característiques.

Com a resultat final, els nois i noies van realitzar treballs individuals centrats en els símbols i signes significatius per ells. Paral·lelament, van realitzar un treball totalment manipulatiu i en equip, on van haver de treballar en grup per consensuar els materials i com realitzar l’obra per adequar-la a allò que volien expressar.  Van utilitzar cartolines, cartró, pintures acríliques de diferents colors, làtex, fil ferro, roba de sac, pols de marbre, pigment i sorra. Cal destacar que la importància d’aquesta activitat està centrada en el procés, més que en el resultat final.

El centre emfatitza en l’art manipulatiu al llarg de les diferents etapes de l’educació infantil i primària, proporcionant als alumnes una amplia varietat de materials i autors amb els que poden treballar noves tècniques i potenciar l’expressió artística i creativa. 


Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.