dimecres, 15 de juny de 2016

ExpoEuropa. Projecte interdisciplinari a l'escola França

L'escola França han portat a terme un projecte interdisciplinari sobre Europa a 6è de primària, treballat des de totes les àrees.


Coordinació: Sandra González i Anna Ruiz
Curs acadèmic: 2015-16
Nivell: 6è de primària
Àmbit d'implicació: cicle
Competències: Comunicativa Lingüística i Audiovisual, Artística i CulturalTractament de la Informació i competència digital, Matemàtica, Aprendre a aprendre, Autonomia i Iniciativa personal, Coneixement i Interacció amb el món físic, Social i Ciutadana

Descripció
Enguany els i les alumnes de 6è. de primària de l’Escola França han realitzat, durant el 3r. trimestre, un projecte interdisciplinari sobre Europa. S’ha treballat des de totes les àrees i hi han col·laborat tots els mestres que intervenen amb aquests alumnes, sota l’organització de Sandra González i Anna Ruiz, tutores de 6è.
Ha estat un treball cooperatiu on s’han fet grups heterogenis entre els dos grups d’alumnes de 6è.
Durant aquest temps s’ha fet un estudi del país en quant a geografia, història, circuits turístics, plats típics, actualitat, personatges rellevants, etc.... Un treball complementari ha estat realitzant maquetes dels  diferents monuments on s’hi ha incorporat un circuit elèctric.
El resultat de tot això ha estat la gran exposició-museu “Expo Europa” que s’ha muntat el dia 10 de juny al gimnàs del nostre centre.
Per tal de compartir la informació, al llarg del dia de l'exposició han anat passant tots els alumnes de l’escola des de P-3 fins a 5è han visitat l’exposició amb forma de paradetes de palau firal i on es feia una avaluació dels assistents.
També ha estat molt interessant el fet que els visitants podien omplir un full de valoració de cada país.

Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.