divendres, 1 d’abril de 2016

Investiga amb RecerCaixa. Escola Roc Blanc de Viladecavalls

A l'escola Roc Blanc potencien la recerca participant en el projecte RecerCaixa.
Coordinador/a: Aran Orfila, Maribel Rodriguez
Curs acadèmic: 2015-16
Nivell: CS de Primària
Àmbit d’implicació:  Projecte de centre
Competències: Competència comunicativa lingüística i audiovisual, competència tractament de la informació i competència digital, competència d’autonomia i iniciativa personal, competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i competència social i ciutadana
  Objectius
  - Iniciar-se en el món de la recerca i el tractament de la informació 
  - Conèixer i experimentar temes del món que els envolta
  - Fomentar l’autonomia i iniciativa personal de l’alumnat
  Descripció:
  És un projecte de RecerCaixa adreçat a alumnes de 5è i 6è de primària, per tal que, de la mà d’un investigador, duguin a terme un treball de recerca a l’escola, vinculat a un projecte d’investigació real que s’està duent a terme al nostre país. També té el suport d’un pedagog i mestre expert en treball per projectes.   Aquest projecte va començar destinat als alumnes de 6è de primària, aquest any s’ha realitzat, també, amb els alumnes de 5è de Primària, perquè es valora molt bé el projecte d’investigació.                                         
   Fomenta l’autonomia de l’alumnat i el tractament de la informació del món que els envolta de manera que el centre vol aprofitar tots aquests avantatges per ampliar el projecte a tots els cursos de primària.      


   Al final del projecte treballat a l'escola es fa la presentació de la seva investigació als alumnes d’altres centres juntament amb la presencia de pares i mares en l'auditori de Caixa Forum. En primer lloc, els organitzadors de RecerCaixa fan una petita presentació del projecte. El projecte va destinat a escoles per tal de divulgar la recerca entre els alumnes i al mateix temps fer-los protagonistes.  
   Hi ha diferents projectes de recerca, però el de l’escola Roc Blanc és titula “menjar bé, envellir millor, avui sardina”.  És una investigació sobre la diabetis de tipus 2 on els alumnes han treballat conjuntament. Han treballat amb l’ajuda i la col•laboració de la doctora Diana Diaz, que va anar a l’escola a donar-los la informació que necessitaven sobre el tema de la diabetis de tipus 2. 
   “Una dieta rica en sardina ajuda a la prevenció de risc de diabetis tipus 2” aquesta afirmació es a la conclusió que han arribat els alumnes del centre Roc Blanc, a través d’un munt d’investigacions.

   Metodologia i recursos utilitzats
   En un primer moment els  mestres i els investigadors realitzen una reunió de formació, per tal de poder oferir als alumnes tota la informació necessària per realitzar la investigació en qüestió. 
   Seguidament, els alumnes tenen una jornada de presentació dels projectes dels investigadors. Es tracta de projectes actuals, que estan investigant, i que ajudaran als alumnes a tenir un contacte amb experiències noves del món que els envolta. La tasca dels alumnes un cop ja han seleccionat el projecte és buscar informació sobre aquest, així com també rebre informació d’experts en el tema que estan treballant i recopilar informació a través d'enquestes o entrevistes. Un cop ja tinguin tota la informació necessària, han de fer la seva aportació en el projecte. Quan han finalitzat la investigació arriben a conclusions a partir de les accions realitzades i de la informació que han obtingut. 
   Posteriorment expliquen tot el procés que han seguit:
   En primer lloc, van buscar informació sobre que és la diabetis, quins tipus hi havia, a quines parts del cos afectava..  Seguidament van rebre la visita de una mare d’una alumne que els va parlar sobre el tractament de la malaltia, quins eren els factors de risc i els símptomes.. També van passar una enquesta a la població del seu entorn. Van realitzar un taller d’alimentació saludable, per esbrinar el principi del desenvolupament de la seva recerca: Què té a veure la sardina amb la diabetis? Van dissenyar i construir una maqueta que reflectia els aspectes positius de menjar sardina i van arribar a unes conclusions conjuntes. 

   Valoració i/o conclusions
   Aquest projecte dóna molta importància a que els alumnes tinguin un contacte amb investigacions actuals, i puguin participar en aquestes.  Dóna un enriquiment en la iniciativa personal de l’alumnat del centre, ja que han de buscar informació sobre el tema treballat, i han d’aprendre a tractar la informació obtinguda. Amb aquest projecte l’escola permet als alumnes el coneixement d’una informació nova i actual, amb l’ajuda d’un investigador que els hi proporciona molta de la informació que necessiten. 
   Els alumnes han aprofundit en una malaltia que desconeixien completament, han pres consciència del risc de patir una malaltia en funció dels hàbits d’alimentació. Tot i que, els hi hauria agradat aprofundir més en l’estudi d’altres tipus de diabetis, a part de la de tipus 2.  

   Conceptes claus: Recerca, investigació, alimentació, tractament de la informació. 

   Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.