dimecres, 16 de desembre de 2015

Dia de les llengües familiars a l'escola Agustí Bartra

A l'escola Agustí Bartra celebren el Dia de les llengües per fomentar la participació i la implicació de les famílies tot aprofitant el gran número de llengües que parlen els nens i nenes de l'escola.
Coordinadora: Lídia Prieto Rodríguez
Curs acadèmic: 2015-16


Nivell: Educació Infantil i Educació Primària.
Àmbit d’implicació: Centre, pla estratègic de centre i Pla educatiu d’entorn.
Competències: Competència comunicativa lingüística i audiovisual, competències artística i cultural,  tractament de la informació i competència digital, competència d'aprendre a aprendre.
Àrees: Àrea de llengües  Objectius: 
  • Fomentar la participació de les famílies en activitats de la nostra escola. Donar a conèixer les diferents llengües familiars que es parlen a la nostra escola i fomentar-ne el respecte.
  Descripció: 

  Punt de partida:
  Donat el gran número de llengües que es parlen a la nostra escola i la poca participació  i implicació de les famílies en el nostre centre, vam decidir celebrar aquest dia. En un principi, ho celebrem durant el primer trimestre perquè no quedi eclipsat per altres festes. Tot i que altres anys, ho hem celebrat al voltant del dia 21 de febrer dia internacional de les llengües familiars.
  Alumnes que han intervingut: tot l’alumnat del centre.
  Primera fase: activitats amb agermanats. Activitats proposades per la comissió de llengües perquè es coneguin els alumnes més grans i els més petits en la seva llengua materna.
  Segona fase: Activitats amb el grup classe. Activitats proposades per la comissió de llengües o pel tutor del grup per fer a dintre de l’aula. Cançons, Jocs imatge i paraula, onomatopeies.... 
  Tercera fase: Activitats amb familiars. Activitats organitzades pel familiar i el tutor amb el suport material necessari proporcionat per la comissió de llengües. Lectura de contes, cançons, llegendes, jocs, trets culturals....
  Avaluació: Enquesta a través del drive al professorat del centre valorant el grau de satisfacció propi i de l’alumnat.

  Metodologia:

  Agermanaments entre grans i petits, grups cooperatius, grup classe...

  Recursos: 
  La comissió que ho organitza facilita un document al professorat amb suggeriments i propostes, material necessari etc.... La comissió també fa el recull de les propostes dels familiars i el material per cada sessió i es facilita als mestres.   Conclusions: 

   Ha estat un dia molt satisfactori en general, creiem que s’ha fomentat la participació de les famílies i s’ha donat a conèixer les llengües de la nostra escola a tot l’alumnat. Hem incrementat el nostre coneixement de les llengües familiars i ens hem enriquit culturalment.
   De cara a propers cursos, s'ampliarà l’oferta d’activitats proposades i s'intentarà incrementar la participació dels familiars. Tanmateix, donar a conèixer el dia, fent-ne més publicitat.

   Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.