dilluns, 16 de març de 2015

Les cases del món, a la biblioteca de l'escola Serra de l'Obac

A l'escola Serra de l'Obac cada curs seleccionen un tema per treballar des de la biblioteca i així motivar als alumnes a la lectura. Aquest curs el dediquen a "Les cases del món". A partir d'aquí realizen activitats relacionades amb la temàtica. 


CoordinacióAnna Guillamón, David Martín, Elia Ballesteros, Àlex Piedrahita
Curs acadèmic: 2014-15
Nivell: Primària
Àmbit d'implicació: Centre
Competències: Comunicativa Lingüística i Audiovisual, Artística i Cultural, Aprendre a aprendre, Autonomia i Iniciativa personal
Àrea: es tracta d'una activitat proposada des de la biblioteca
Objectius: 
Potenciar el gust per la lectura

Metodologia i recursos utilitzats:

Cada curs es selecciona un tema per motivar als alumnes a la lectura posteriorment s'ambienta la biblioteca i es fan un seguit d'actuacions relacionades amb el gust per la lectura. Algunes de les actuacions d'aquest curs són:

Ambientació de la biblioteca i el vestíbul de l'escola segons el tema escollit. Es realitza la visita a aquest espai amb els alumnes en l'horari dedicat a la biblioteca.
Posterioment i, segons el nivell dels nois i noies, es realitzen activitats de comprensió lectora, d'expressió oral.... A tall d'exemple: a Cicle Iniciat s'explica el conte Menjacabòries, a Cicle Mitjà a partir de l'ambientació de la porta d'entrada a la biblioteca -del conte La caseta de xocolata- es fa un treball sobre les diverses versions dels contes tradicionals tenint en compte la tradició oral, a Cicle Superior s'explica el conte 1,2,3 Brasil on es parla de les fabeles, també es relacionen les cases amb receptes del món.

Aquesta ambientació també s'utilitza per motivar als nens i nenes pels Jocs Florals. Així es demana als alumnes que s'inventin receptes, algunes literals (els petits) i altres abstractes (els més grans). A EI i CI s'inventaran receptes de menjar que després tastaran. A CS faran una recepta inventada i relacionada amb els valors, faran de mags on hi posaran ingredients amb molta fantasia!...

Totes les explicacions de contes que fan els mestres les realitzen tenint en compte les orientacions del programa ILEC: modelatge del mestre, hipòtesis...

Una altra activitat que s'ha realitzat des de la biblioteca és que els alumnes s'inventen contes i l'escenifiquen - expliquen- a través de caixes ambientades fetes per ells o ambienten i expliquen un conte que ja existeix.
La temporització de cada una de les activitats és: 1/2 hora a la setmana els nois i noies de 4t a 6è i 1 hora cada quinze dies els alumnes de CI a 3r.

Totes les activitats, l'ambientació etc... sorgeix del treball de la comissió de biblioteca formada per quatre mestres.

Les activitats estan relacionades amb l'àrea de Ciutadania i d'Educació en valors.


Valoració:

Es valora molt positivament encara que l'horari de la biblioteca per fer les activitats amb els alumnes queda curt.

Conceptes clau: biblioteca, lectura

Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.