dilluns, 23 de febrer de 2015

Els nois i noies de l'institut Mont Perdut presenten el centre

Els nois i noies de l'Institut Mont Perdut han preparat un documental presentant el seu institut. Aquest documental el fan arribar a les escoles Roser Capdevila, Les Arenes, Salvador Vinyals i Mare de Déu de Montserrat perquè el passin als grups de 6è i així aquests alumnes comencin a conèixer el seu futur centre. 

CoordinadoresEl projecte l’ha liderat l’equip de professorat de projectes de 1r d’ESO de l’INS Mont Perdut coordinat per Berta de Diós. 
Curs acadèmic: 2014-15
Nivell: 1r d'ESO
Àmbit d'implicació: Cicle
Competències: Comunicativa Lingüística i Audiovisual, Artística i Cultural, Tractament de la Informació i competència digital, Matemàtica
Àrees: Es tracta d'un treball interdisciplinar encara que les àrees més implicades són: llengua anglesa i catalana,  matemàtiques i tutoria.

Objectius:
  • Convèncer l’alumnat de primària que s’apunti a l’institut, amb un documental sobre les virtuts de l’institut.
  • Descriure l’institut físicament amb frases simples fent ús del vocabulari correctament en anglès.
  • Descriure les rutines de l’institut (horaris, classes especials...) amb frases simples fent ús de del vocabulari correctament de l’anglès.
  • Enregistrar i editar el vídeo documental amb mòbil, Audacity i Movie Maker.
  • Reproduir la planta de la nostra aula amb les mesures exactes utilitzant els estris de dibuix i les escales.
  • Construir una maqueta de l’institut de forma creativa utilitzant tot tipus de material d’ús quotidià.
  • Complir els compromisos personals adquirits amb l’equip, liderant la fase que pertoqui i segons el calendari pactat.


Metodologia i recursos utilitzats

El documental és la tasca final d’un projecte anomenat “This is our high school” que duen a terme els alumnes de 1r d’ESO de l’INS Mont Perdut.
Al llarg de 6 setmanes els alumnes treballen uns continguts competencials mitjançant activitats més o menys pautades.

En acabar aquesta fase, l’alumnat, organitzat en grups cooperatius, dissenya, escriu el guió, grava i fa el muntatge del seu vídeo promocional de l’institut. En aquesta tasca final els alumnes han de demostrar l’assoliment dels objectius competencials treballats en la primera fase del projecte.
El projecte és bilingüe en català i anglès de manera que els alumnes utilitzen aquestes dues llengües al llarg del seu procés d’aprenentatge.
Per dur a terme el projecte és necessari que cada grup disposi d’un mòbil o un altre dispositiu per enregistrar imatges i so i un ordinador amb els programes Audacity i Movie Maker.

Continguts competencials

Valoració:
L’avaluació de la tasca final es fa mitjançant una rúbrica.
L’equip de professorat estem molt contents dels resultats obtinguts. Ha estat un projecte molt motivador per alumnat i professorat. Els alumnes s’han implicat molt en la tasca final i tots els grups que hi participaven han lliurat el seu vídeo. El fet que la seva antiga escola sigui la destinatària del seu treball és un valor afegit al projecte que definitivament ajuda a aquesta motivació. 
Les escoles de primària i els alumnes de 6è també han valorat molt positivament aquest treball.  


b


Conceptes clau: documentalBlog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.