divendres, 19 de desembre de 2014

Projectes cooperatius. Institut Ègara

El curs 2014-15 l'institut Ègara porta a terme dos projectes amb els alumnes de 1r d'ESO a partir de l'aprenentatge cooperatiu. En aquesta notícia s'explica el marc pedagògic que 
justifica l'acció educativa, el treball amb el professorat i amb els alumnes, els materials i recursos utilitzats, el procès per arribar als productes/mostra fruit de l'aprenentatge, l'exposició del què s'ha après i l'avaluació del què s'ha après a partir de rúbriques elaborades pels propis alumnes, la coavaluació i l'autoavaluació.


Coordinador: Jaume Cabanes
Curs acadèmic: 2014-15
Nivell: 1r d'ESO
Àmbit d'implicació: Cicle
Competències: Comunicativa Lingüística i Audiovisual, Artística i Cultural, Tractament de la Informació i competència digital, Matemàtica, Aprendre a aprendre, Coneixement i Interacció amb el món físic, Social i CiutadanaConceptes clau: aprendre a aprendre, autoaprenentatge
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.