dijous, 9 d’octubre de 2014

Servei Comunitari INS Egara, INS Cavall Bernat

Aquest programa vol millorar la comprensió lectora dels infants de primària, a través d'un acompanyament individual (1x1) per part dels joves de secundària. Els alumnes tutors que participen a les sessions de lectura guien i motiven a un nen o nena i  l’ajuden a comprendre la lectura.
Els voluntaris reben orientacions i formació per realitzar la seva tasca a través del programa LECXIT
 de la coordinadora Fundació Bofill.
També disposen d’una professora de referència en cada centre, per acompanyar l’organització de les sessions de lectura (professor/a dels centres que porten endavant l’experiència).

Centres: INS Egara , INS Cavall Bernat, ESC Francesc Aldea ESC Font de l’Alba, ESC Sant Llorenç i ESC Joan Marquès Casals
Coordinadora: Fundació Jaume Bofill i Pla Educatiu d’entorn 
Curs acadèmic: 2013-2014
Nivell: Primària i Secundària
Àmbit : Zona. Pla Educatiu d'EntornCompetència: Competència comunicativa,  d'autonomia i iniciativa personal, social i ciutadana 
Àrees / Matèries / Mòduls: Llengua catala i castellana 

Objectius: Contribuir a incrementar l’èxit acadèmic.  Contribuir a millorar les condicions d’escolarització.
Potenciar la participació en activitats i espais de convivència de l’entorn escolar. Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua compartida i de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat. Fomentar la metodologia de l’ApS i el voluntariat
Desenvolupament de l’experiència
El programa-rèplica del LECXIT per la millora de la lectura s’està portant a terme a dos districtes del PEE de Terrassa, tenint en compte que al tercer districte ja porta uns anys fent pilotatge del programa amb voluntariat adult.
L’activitat relaciona l’alumnat dels instituts referents dels districtes amb l’alumnat de les escoles de primària.
El nombre de participants és:
Tutors : 21 alumnes de secundària
Tutoritzats :21 alumnes de cicle mitjà i superior de les diferents escoles.
Els objectius generals són:
  • Valorar la lectura com una activitat d’interès social.
  • Comprometre diferents agents, del conjunt de la ciutadania, en la millora de les competències lectores, especialment d’infants i joves.
  • Millorar la comprensió lectora dels infants.
  • Fomentar la metodologia de l’ApS .
El programa vol millorar la comprensió lectora de l’alumnat de primària, a través d'un acompanyament individual (1x1) per part dels joves de secundària.
Els alumnes tutors que participen a les sessions de lectura guien i motiven un nen o nena i  l’ajuden a comprendre la lectura.
Els tutors voluntaris reben orientacions i formació per realitzar la seva tasca a través de la coordinadora del programa de la Fundació Bofill.
Ajuda a la gestió i acompanyament del programa el professorat referent de la rèplica del LECXIT  dels centre de primària i del centre de secundària.
Valoració
      -        Participació regular i satisfacció dels alumnes receptors del servei
-        Implicació de l’alumnat voluntari, en particular de perfil absentista (millora de l’autoestima)
-        Aplicació rigorosa del criteri d’ús de la llengua
-        Percepció d’un augment del gust per la lectura per part del professorat
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.