dijous, 9 d’octubre de 2014

Alumnes de Turisme fan de guies turístics a grups de primària


Alumnes de CFGS de Turisme, Guia d’Informació i Assistència Turística, de l’Institut Cavall Bernat fan de guies turístics a alumnes de tercer d’escoles de primària de la ciutat.
Activitat inclosa dins de la "Guia municipal d'activitats". És un exemple de projecte d'Aprenentatge-Servei.

Centre educatiu: Institut Cavall Bernat
Curs acadèmic: 2013-2014
Nivell: CFGS de Turisme, Guia d’Informació i Assistència Turística 
Àmbit d’implicació: Cicles foramtius
Competència: Competència comunicativa, Competències artística,  Competència d'autonomia i iniciativa personal, 
Àrees / Matèries / Mòduls: Coneixement del medi, Destinacions turístiques

Objectius:
1. Contribuir a incrementar l’èxit acadèmic.
2. Potenciar la participació en activitats i espais de convivència de l’entorn escolar.
3. Creació d’espais de trobada i convivència
4. Conèixer l’entorn immediat.
5.Posar en pràctica els coneixements curriculars relacionats amb un cicle formatiu.
6. Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua compartida i de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat.
7.Fomentar la metodologia de l’ApS i el voluntariat
8.Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa entre centres educatius.

Es tracta de fer un recorregut amb autobús pels llocs més emblemàtics de Terrassa des d’una panoràmica general.
El circuit els porta a Vista Alegre, l’ermita de Can Boada, la Rambla d’Ègara amb el mercat de la Independència, el Centre Cultural, el museu de la Ciència, el Castell cartoixa de Vallparadís, el Museu Tèxtil, l’Escola industrial, etc.
Els alumnes de turisme han d’adequar una activitat d’interès turístic a un públic infantil.

Valoració-        S’ha observat que els alumnes han adquirit pràctica relacionant els coneixements curriculars amb una experiència de terreny i aquesta pràctica s’han reflectit positivament a les notes
-        Els alumnes han donat el millor de si perquè hi hagi una bona convivència entre tothom
-        El projecte ha afavorit l’apropament entre centres
-        L’alumnat receptor ha mostrat interès i retingut els continguts presentats, per tant ha millorat el seu coneixement de l’entorn immediat
-        La llengua de comunicació ha estat en tot moment el català
-        Aquest projecte té una part clara de servei a la comunitat i una part d’aprenentatges teòrics i pràctics
Com a perspectiva de futur es proposa que totes les dinamitzacions de l’activitat de la Guia del Servei d’Educació “Fem un volt per la ciutat” vagin a càrrec de l’alumnat de l’Institut Cavall Bernat.

Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.