divendres, 13 de juny de 2014

L'Escola Font de l'Orpina treballa la lectura als diferents cicles

L'Escola Font de l'Orpina va presentar aquesta informació a la jornada de cloenda de la formació  del pla ILEC 2013-2014.
Ens mostren les diferents activitats a cada cicle.

 L'ILEC a l'ESC font de l'Orpina          Educació Infantil
Sintetitzar el contingut
Cicle Inicial
Identificar dades i la pregunta

Cicle Superior
Resildre problemes matemàtics          
Curs acadèmic: 2013-2014
Centre educatiu: Escola Font de l'Orpina 

Coordinadors: Francesc Alconcher, Montse, Camañes, Carles Garrido, Noelia
Gibert, Belén Gil, Maria Pané i  Mercè Ventura
Nivell: Primària 
Competència: Competència d'aprendre a aprendre, competència comunicativa .


Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.