divendres, 13 de juny de 2014

Impuls a la Lectura. Escoles Nova Electra i Salvador Vinyals. Curs 2013-2014

Els centres Nova Electra, Sant Llorenç i Salvador Vinyals.  porten a terme el programa d'Impuls de la  Lectura. Una forma d'enriquir L'educació Primària  amb activitats com: "el taller de lectura agermanada" , "què en pensen els alumnes de la nostra biblioteca? ", "El gust per llegir".
Aquestes informacions han estat presentades  a la jornada de cloenda de la formació  del pla ILEC 2013-2014.
Curs acadèmic: 2013-2014
Centre educatiu: Escola Nova Electra, Sant Llorenç, Salvador Vinyals
Nivell: Primària
Competència: Competència comunicativa.

Escola Nova Electra
Coordinadors: Trini Ceña, Ma José Canalís, Xavi Vilanova, Meritxell Pérez, Úrsula Jurado.

Dins del Pla d'Impuls a la Lectura (ILEC) l'Escola Nova Electra ha treballat, a quart curs de primària, la lectura en veu alta.
Han elaborat les programacions d'aula i la rúbriques com a eines per al professorat. El procés de treball és el següent:  Presentació de la lectura als alumnes, Escolta activa. El/la mestra  llegeix el text; A partir de l’escolta activa s’extreuen  els ítems de la  rúbrica. Què fa falta per llegir bé? Mestre/a  llegeix modelant. 
Per conèixer altres experiències del centre podem visitar el seu canal de vídeos
Escola Salvador Vinyals 


Coordinadores: Aina Burillo, Fina Fondevila, 
L'Escola Salvador Vinayls ens mostra les estratègies, les programacions, les activitats abans, durant i després de la lectura.
Aquest document es va presetara la jornada ILEC de final de curs 2013-2014


Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.