dilluns, 3 de novembre de 2014

Creació, il•lustració i edició digital de contes col•laboratius. Escoles de Vacarisses, de Rellinars i Institut de Vacarisses

Activitat: Creació, il·lustració i edició digital de contes col·laboratius.
Centres: Escola de Rellinars, Escola Pau Casals, Escola Font de l'Orpina, Institut de Vacarisses
Etapa:  Primària i secundària
Curs: 2013-2014
Àmbit d'implicació: zona
Competències: Comunicativa Lingüística i Audiovisual, Artística i Cultural, Tractament de la Informació i competència digital
Àrees: llengua catalana

Nivell
 • Alumnes de 6è de primària (escoles de Vacarisses)
 • Alumnes de 4t, 5è, 6è (escola de Rellinars)
 • Alumnes de 1r d’ESO (institut)
Coordinació
 • Cristian Garcia, Escola Pau Casals
 • Maria Casanovas, Escola de Rellinars
 • Nídia Centelles i Ramon Rubí, INS de Vacarisses
 • Núria Carbonell, Escola Font de l’Orpina
Professorat: 
 • Elena Melo Vera i Laia Piquet Verdaguer, Escola Pau Casals
 • Maria Casanovas, Escola de Rellinars
 • Miguel Ángel Gallego i Anna Solernou, escola Font de l'Orpina
 • Ramón Rubí i Gemma Bella, Institut
Objectius
 • Millorar l’expressió escrita
 • Motivar per escriure
 • Reforçar els vincles dels nois i noies dels quatre centres
Al llarg dels darrers cursos a la coordinació de Primària-Secundària de la zona s’ha tractat la competència comunicativa lingüística, concretant-la en la comprensió lectora i l’expressió escrita.
El curs 2013-2014 es va plantejar una activitat col·laborativa entre els alumnes de cicle superior de les escoles Font de l'Orpina, Pau Casals, Rellinars i l'Institut de Vacarisses.
 Amb aquesta activitat es vol aportar un espai més per afavorir la motivació per a escriure als alumnes i al mateix temps reforçar els vincles dels nois i noies dels quatre centres. L’activitat constarà de crear contes col·laboratius i enriquir-los amb elements audiovisuals i/o il·lustratius.
Metodologia i recursos utilitzats:

Referent als centres de primària
Pas 1. A cada centre es fa pluja d’idees de presentació (grup de dibuixants), nus (grup de cerca-raons) i (grup de savis) desenllaç. S’incorpora a la següent pàgina web. 


Pas 2Per grups de 4-5 alumnes s’elaboren els 9 contes tenint en compte les idees dels grups de dibuixants,cerca-raons i savis. Parts: planificació, nus i desenllaç.
Bastides i planificació. Estrelles

Inventem un conte

Referent a l’institut
Edició i enriquiment il·lustratiu i/o audiovisual dels contes al llarg el segon trimestre.
Proposta de títols per traspassar a les escoles i aquestes els seleccionen.
Als següent enllaços podeu verue la versió digital acabada del contes elaborats col·laborativament.
Document amb l'activitat

Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.