dilluns, 24 de febrer de 2014

Projecte CanSat. Institut Cavall Bernat

En el present curs escolar a l’Institut Cavall Bernat de Terrassa participa dins d'una competició internacional sota la influència de la ESA (European Space Agency. Al centre S'ha a creat un equip de CanSat que ha estat seleccionat per a la competició de Portugal. El Cansat es  d’un dispositiu de la mida d’una llauna de refresc i amb una massa de 350g que pot tenir elements auxiliars (antenes, paracaigudes...) externs a les mesures màximes especificades.

Curs acadèmic: 2013-14 Nivell: 4t d'ESO, 1r i 2n de Batxillerat
Centre educatiu: Institut Cavall Bernat
Coordinador: Josep Escofet
Àmbit d'implicació: nivell
Competències: Competència tractament de la ionformació o digital, Matemàtica, Aprendre a aprendre, Autonomia i Iniciativa personal, Coneixement i Interacció amb el món físic, Social i Ciutadana
Àrees: Física, Matemàtiques, Tecnologia


En l’any 1998, en un col·loqui que es va celebrar a Hawai, es van reunir al voltant de 50 estudiants i docents de 12 universitats d’Estats Units i Japó. Va ser el primer “University Space Sistems Symposium". Aquí Bob Twiiggs, catedràtic emèrit de La universitat d’Stanford, va proposar una idea per realitzar una pràctica per tal d’aproximar els alumnes de High School a l’estudi de les tecnologies aeroespacials i les seves de disciplines auxiliars ( aeronàutica, electrònica, programació, telecomunicacions...). La proposta que van realitzar els alumnes de l’institut de secundaria Cavall Bernat va ser la construcció de dispositius CanSat.  Fitxa del projecte


Els dies 26 i 27 d’abril de 2014 es va realitzar un concurs de CanSat a Praia Santa Cruz (Portugal) i l’INS Cavall Bernat va poder participar en aquesta competició, de la qual sortiria l’equip representant de Portugal a la competició europea que es disputarà a Andøya (Noruega) durant el més de juny.


Per conèixer altres experiències del centre podem visitar el seu canal de vídeos

 
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.