divendres, 21 de febrer de 2014

I WANT TO BE... activitat d'anglès a l'escola Isaac Peral

 
A l'escola Isaac Peral la Marta Hernandez Alarcón coordina durant  aquest curs acadèmic 2012-2013 el projecte I WANT TO BEUn treball d'activitats i recursos per fomentar la parla, la capacitat de dir  i justificar en llengua anglesa i amb naturalitat.

Coordinadora: Marta Hernández, Francisca Jiliberto
Curs: 2012-13, 2014-15
Nivell: Primària
Àrea: Llengua anglesa
Àmbit d'implicació: Centre
Competències: Comunicativa Lingüística i Audiovisual, Tractament de la Informació i competència digitalAprendre a aprendre, Autonomia i Iniciativa personal 

Objectius (de l'activitat de CS, sisè)

  • Fomentar l'espontaneïtat oral en la construcció de frases senzilles a partir de paraules claus (cues): why, where, best thing, clothes, what.
  • Posar en context i executar l'estructura gramatical "Iwant to be a / an"
  • Justificar utilitzant el connector "because" la preferència per una professió concreta. 
  • Utilitzar el present simple i el vocabulari de les professions
 Curs 2012-13, activitat a sisè
 Curs 2014-15, activitat a P4 i 1r
                                                                                  
Descripció:

1. Cada nen/a prepara el seu propi mapa conceptual i l’haurà de presentar a nivell oral. El Tema és: Què volen ser en el futur?
El treball de diferents models de mapes s’han treballat a la classe. El principal seria aquest:

INCLOURE EL MAPA
2. Els mapes es revisen. Per a cada punt hi ha d’haver una estructura associada. 
3. Cada nen/a prepara la seva presentació oral sobre el que els agradaria ser de grans
4. Un per un surten a presentar-ho a la resta de la classe. Per tal de facilitar-los la presentació es mostren les paraules claus del mapa conceptual en un PowerPoint que els ajudarà a construir la seva frase. 
5. Gravar les presentacions per a veure’s a un mateix parlant en llengua anglesa. 

Metodologia i recursos utilitzats:
  • Llibre de text
  • PowerPoint
  • Videocàmera
Valoració: 

L’activitat està valorada com a molt positiva sobretot perquè als alumnes els va agradar fer-la i així ho van expressar. Treballa diverses competències bàsiques però el punt fort és fomentar la parla, la capacitat de dir i justificar en llengua anglesa i amb naturalitat.  
Hi havia nens/es que necessitaven la seva llibreta a prop per tal de guanyar seguretat. Se’ls va deixar, doncs l’objectiu era fomentar l’espontaneïtat i no frenar-la. 
Per acabar vam veure totes les presentacions que havien estat enregistrades. 

Conceptes  claus: 
Anglès oral
Noves tecnologies

Altres activitats d'anglès de l'escola a Educació Infantil


Hello. How are you?. Curs 2012-13 / P4
I'm hungry. Curs 2013-14 / P5
Per a més informació:


Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.