dilluns, 14 de gener de 2013

Projecte de coneixement del medi proper a l'Escola Rosella

A la Escola Rosella alumnes i mestres de cicle Superior treballen junts per senyalitzar el primer itinerari senderista Viladecavalls-Can Sanahuja. Els grups de treball han estat dirigits per tres tutores i la coordinadora TAC: Cristina Arean, Judit Alzina, Elia Ballesteros i Margarita Garrigó. L'assessorament a l'itinerari ha sigut guiat per Madrona Dalmau. I la coordinació amb els diferents estaments, s'ha fet mitjançant Lina Espel, directora de l'escola.

Centre educatiu: Escola Rosella
Coordinadores: Judit Alzina, Cristina Arean, Elia Ballesteros i Margarita Garrigó
Curs acadèmic: 2011-12
Nivell: Cicle Superior
Àmbit d'implicació: Curs, encara que forma part del projecte de centre Escola verda
Competències: Comunicativa ; Digital; Coneixement del medi 
Àrea: Aquesta és una activitat dins del projecte d'Escola Verda i també dins de 
 Perfil de l'itinerari:
                 Model de placa:
 


 

Objectius: 
  • Fer un itinerari del recorregut del poble de Viladecavalls a la Masia Sanahuja amb 25 punts de reconeixement de la flora, la fauna i la vida dels camps de conreu, masies i el treball de l'home en convivència amb el paisatge natural. En definitiva senyalitzar el primer itinerari per al poble de Viladecavalls i donar-lo a conèixer.
  • Promoure les actituds de l'alumnat envers el respecte i la conservació del medi ambient. 
  • Utilitzar les TIC i les MAV per crear blocs d'informació sobre els 25 punts de coneixement de l'itinerari. Això comporta l'ús de càmeres digitals, recerca d'informació, domini bàsic del bloc i creació de codis QR.
Descripció:
En el treball de camp es fan sortides amb la classe dividida en tres grups distribuïts en trams diferents del recorregut. En aquestes sortides es fa la recollida fotogràfica dels tres trams diferents del trajecte amb un expert en flora i fauna de la zona. Aquesta recollida fotogràfica ha de ser de la flora, la fauna, els conreus i el treball de l'home, les masies, els pobles, els elements del paisatge, etc.
Quan es dóna per finalitzat el treball de camp comença el treball a l'aula, on els alumnes classifiquen el material fotogràfics, fan la recerca oral, textual i digital de l'element d'estudi, creen els blocs, introdueixen imatges, texts, àudios i vídeos en els blocs, creen el codi QR, posen les plaques i/o cartells al recorregut de l'itinerari i fan l'acte de presentació i difusió a la comunitat educativa i al poble.Organització, tasques i recursos utilitzats:
L'equip de treball està format pels alumnes de 6è de Primària, les tutores, la coordinadora TAC i la direcció de l'escola pels tràmits d'ajuda i divulgació.

Cal la implicació de l'Ajuntament de Viladecavalls perquè l'activitat esdevingui d'Aprenentatge Servei, APS.
La direcció del centre fa la coordinació amb l'Ajuntament per dinamitzar el projecte, ajudes, permisos, com i quan es poden penjar els senyals a l'itinerari i el procés de difusió.  Assessorament en la construcció dels codis QR i el contacte amb l'amo de Can Sanahuja.
L'Ajuntament de Viladecavalls aprova la proposta i facilita els permisos per poder posar a l'itinerari les plaques de reconeixement. Posa les plaques en el recorregut de l'itinerari i facilita la difusió a la comunitat.

Les tutores i la coordinadora TAC s'encarreguen de l'aprenentatge i disseny dels blocs, la planificació del treball de camp i el treball amb els alumnes de creació dels blocs de cada un dels 25 punts de l'itinerari. També fan la preparació de les eines MAV i de la recerca d'informació, així com el contacte amb "Convive".

Les sessions setmanals duren uns 60 minuts. Han organitzat tres grups de classe, en petits grups de recerca i fotografia pel treball de camp. També han organitzat grups de dos o tres alumnes pel treball cooperatiu de tractament de la informació, creació del bloc i creació artística. I, a més a més, han fet sessions de treball dedicades a l'aprenentatge de com es construeix un bloc, a construir els 25 blocs i sessions per aclarir quin tipus de pàgines es posarien i quina informació hi calia posar.

Els grups de treball han estat dirigits per tres tutores i la coordinadora TAC: Cristina Arean, Judit Alzina, Elia Ballesteros i Margarita Garrigó. L'assessorament a l'itinerari ha sigut guiat per Madrona Dalmau. I la coordinació amb els diferents estaments, l'elaboració de plaques i codis QR, la presentació a la comunitat i la coordinació amb l'Ajuntament de Viladecavalls s'ha fet mitjançant Lina Espel, directora de l'escola.

Els materials utilitzats per portar a terme aquest projecte són:

  • Càmeres digitals, aula d'informàtica i portàtils del centre. 
  • Llibres de consulta. 
  • Plaques o rètols per posar a l'itinerari. 
  • Fulls de dibuix i scaner. 
  • Tutorial de bloc Xtec. 

Valoració:
És una bona activitat perquè els nens coneguin més el medi que els envolta (flora, fauna, masies, conreus, etc.). A més a més, s'integren en aquest medi per poder conèixer totes les seves característiques. I també és una bona forma d'ensenyar als alumnes com utilitzar les noves tecnologies (Internet, blocs, codis QR...) i com parlar en públic, ja que aquest projecte es presentarà a la comunitat educativa i al poble.
És un projecte ben organitzat, on participa tota la comunitat educativa i el propi Ajuntament de Viladecavalls.
Com a punt dèbil del projecte, estaria bé que el projecte es portés a terme a d'altres cursos, ja que només es fa a 6è de Primària.

Al novembre de 2012 l’experiència va ser presentada a les IV Jornades d’APS de la Fundació Jaume Bofill.

Conceptes clau:
Coneixement del medi. 
TIC i MAV. 
Codi QR. 
Escola Verda. 
APS, Aprenentatge Servei

Per a més informació, podeu accedir al bloc del projecte 
També podeu dirigir-vos a la pàgina web del centre clicant aquí.Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.