divendres, 27 de maig de 2011

Grups Interactius a l'Escola Mare de Déu de Montserrat


A l'ESC Nostra Senyora de Montserrat es treballen les diferents àrees en grups heterogenis (interactius) d'alumnes amb un adult que tutoritza l'aprenentatge, fomenta les interaccions i l'aprenentatge entre iguals potenciant la verbalització dels coneixements compartint alhora el treball en valors.Centre educatiu: Escola Mare de Déu de Montserrat
Coordinadora: Susana Acosta Álvarez
Curs acadèmic: 2010-2011
Nivell: Educació Infantil i Educació Primària              
Àmbit d'implicació: Projecte de centre
Competències: aprendre a apendre, comunicativa lingüística i audiovisual, autonomia i iniciativa personal, tractament de la informació i competència digital…
Àrees: Llengua Catalana, Matemàtiques, Llengua Anglesa, Coneixement del Medi, Educació Física i Llengua Castellana
 


Descripció: Aquesta activitat sorgeix quan al curs 2000/2001, la comunitat educativa decideix transformar el centre en una comunitat d'aprenentatge.
A l'escola comencen a entrar a les classes persones no docents: voluntaris i voluntàries.
El Claustre de professors/es decideix per millorar l'aprenentatge dels nens/es treballar a les classes en grups interactius.
Primer vam decidir potenciar la llengua catalana i realitzar aquesta pràctica docent un cop a la setmana en tots els cursos.
La classe es divideix en 4 grups heterogenis d'alumnes i participen el tutor/a i 4 persones adultes en cada grup (mestres, familiars, estudiants universitaris, voluntaris, exalumnes…)
És molt important comptar amb persones amb perfils diversos, ja que aquesta diversitat promou la tolerància i el coneixement d'altres realitats culturals.
El tutor/a o docent que dinamitza el grup-classe vetlla pel bon funcionament i coordina amb les persones que hi intervenen les activitats, el seguiment i l'avaluació.
Els resultats que s'obtenen treballant en grups interactius són d'efecte multiplicador: els alumnes treballen molt, rentabilitzen molt el temps, fan un aprenentatge més qualitatiu i dinàmic.
Els alumnes amb més dificultats segueixen millor les activitats.
Permet fer un treball en valors que els nens/es projecten en altres situacions més ordinàries del grup-classe.
Quan treballen en grups interactius millora la convivència, la tolerància, la solidaritat…
Metodologia i recursos utilitzats: A l'escola en aquest 10 anys, el treball en grups interactius respecta els acords del claustre de les àrees de llengua catalana, matemàtiques i llengua anglesa i les activitats que realitzen es fan amb la metodologia que proposa el docent per que el més important és aconseguir un aprenentatge ple d'interaccions que ens ajudi a assolir els objectius acadèmics previstos del curs corresponent.
Les activitats en grups interactius són de curta durada (15 o 20 minuts) cadascuna s' acostumen a utilitzar materials manipulatius i tecnologies en algunes activitats.

Valoració: La valoració que fem dels grups interactius per part dels mestres, alumnes i volutaris és molt positiva. Tots coincidim que és un moment on l'alumne aprèn molt.
Les persones voluntàries manifesten que elles també aprenen dels nens i nenes.
El professorat valora que produeix bons resultats en els alumnes que es treballa sense tensions i que permet acabar el temari.
Les famílies ens diuen que els seus fills quan treballen en grups interactius estan molt motivats.
Ens agradaria començar des de principi de curs fent grups interactius almenys un cop a la setmana en les àrees de llengua catalana, matemàtiques i anglès, però depenem de la disponibilitat de les persones voluntàries que es vinculen al projecte.

Conceptes  claus:
* Acceleració dels aprenentatges
* Treball interactiu
* Treball entre iguals
* Verbalització de l'aprenentatge
* Participació de voluntariat en les classes
* Referents diversos (persones de cultura gitana, magrebina, persones acadèmiques, jubilades…)
* Potenciar la solidaritat amb l'aprenentatge dels companys amb més dificultats
* Respecte a la diversitat cultural, física i psíquica.


Si desitgeu més informació sobre Les Comunitats d'Aprenentatge, podeu fer clic aquí


I per últim, si voleu accedir a la Pàgina Web del centre educatiu Mare de Déu de Montserrat, feu clic aquí
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.