dimecres, 26 de juny de 2019

Rúbriques diverses elaborades per l'Institut Ègara

L'Institut, dins del Banc de Rúbriques de la Xarxa de Competències  Bàsiques, ha elaborat diverses rúbriques:
  • Matemàtiques:  sobre la "Densitat del materials"  per a 4rt d'ESO dins del tema "Matemàtiques com a instrument per a les ciències"
  • Expressió oral: com valorar les "Exposicions orals" als diversos cursos de l'ESO.
  • Informes de pràctiques: tant d'un estudi quantitatiu com qualitatiu.
Centre educatiu: Institut Ègara 
Curs acadèmic: 2018-2019
Àmbit d'implicació: Segon cicle d'ESO
Competències: Matemàtica, Comunicativa, Tecnològica


http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0059/8376576e-43f5-4dab-9c49-cbb23b35cb45/InsEgara_matem_4ESO.pdf
Informació procedent de la web de l'XTEC (http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/avaluarperaprendre/rubrica/index.html?pagee21ae937-4025-11e5-8cca-000c291c997a=2&googleoff=1)
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.