dijous, 20 de juny de 2019

L'Institut de Vacarisses treballa sobre l'emergència climàtica

Fridays for the Future Project ! Our students’ magazines

Centre educatiu: Institut Vacarisses 
Curs acadèmic: 2018-2019
Àmbit d'implicació: Cicle superior d'ESO
Competències: Social i ciutadana; Medi natural


https://agora.xtec.cat/ies-vacarisses/general/fridays-for-the-future-project-our-students-magazines/
Informació procedent de la web del centre (https://agora.xtec.cat/ies-vacarisses/general/fridays-for-the-future-project-our-students-magazines/)
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.