dimecres, 19 de juny de 2019

L'Escola Roc Blanc explicita la seva metodologia de treball

La web del centre detalla el criteris fonamentals de la metodologia de treball i aprenentatge del centre

Centre educatiu: Escola Roc Blanc
Curs acadèmic: 2018-2019
Àmbit d'implicació: Centre
Competències: Comunicativa; Aprendre, Social, Coneixement del medi, Visual i plàstica


https://agora.xtec.cat/ceip-rocblanc/projecte-educatiu/metodologia/
Informació elaborada pel centre (https://agora.xtec.cat/ceip-rocblanc/projecte-educatiu/metodologia/)
Blog elaborat pel Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental 2 amb la col·laboració d'Olga Cachón Marinel·lo, Xènia Claret Roigé, Marta Garcia Castañé, Mariona Mampel Gibert, Anna Mondéjar González i Laura Val Gangonells.